Saradnju NVO i Skupštine urediti poslovnikom

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za građansko obrazovanje (CGO), i Institut Alternativa (IA) neće potpisati predloženi sporazum o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, koji je potekao kao inicijativa od strane predsjednika Skupštine, Darka Pajovića.

Naime, CRNVO-a, CGO-a i IA smatraju da sporazum, kao pravno neobavezujući akt, danas ne predstavlja osnov na kojem se dalja saradnja dva sektora treba temeljiti. Takav opšti sporazum je imao svoj smisao prije nekoliko godina, kada je trebalo pokazati postojanje dobre volje za saradnjom Skupštine i NVO, kao i otvaranje zakonodavnog tijela prema civilnom drustvu. Učincima tog sporazuma nijedna strana nije mogla biti posebno zadovoljna jer su efekti njegove realizacije ostali ograničeni, ali je taj prvi korak u uspostavljanju institucionalnog odnosa Skupštine i NVO sektora njime napravljen.

Kako je u prethodnih nekoliko godina došlo do pomaka u stvaranju pravnog okvira za saradnju NVO i Vlade, NVO i lokalnih samouprava, vjerujemo da je i Skupština Crne Gore spremna za snažniji institucionalni iskorak u istom smjeru. Stoga je sporazum danas, u ovim okvirima, prevaziđen model i predlažemo da se saradnja Skupštine i NVO dalje sistemski riješi kroz intervencije na Poslovnik Skupštine Crne Gore.

U Crnoj Gori se, nažalost, teško primjenjuju i zakoni. Logično, imamo opravdanu bojazan da bi sporazum opšteg karaktera, bez bilo kakve obavezujuće norme kakav se predlaže, bio još jedan od «pokaznih» dokumenata Skupštine Crne Gore za različite izvještaje i adrese, a da to ne bi vodilo suštinskim promjenama u saradnji sa NVO sektorom.

CRNVO, CGO i IA su do sada direktno osjetile posljedice pravno neutemeljenih odluka radnih tijela Skupštine, posebno u procesima izbora i imenovanja, kao i nezainteresovanost poslanika i samog predsjednika da se te odluke isprave. Ovo nas još više drži u uvjerenju da se dobra volja za saradnjom sa NVO, ukoliko ona uopšte postoji, mora pretočiti u mnogo konkretniji oblik od sporazuma o saradnji.

CRNVO, CGO i IA imaju prijedloge u pravcu izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Crne Gore. Ukoliko sugestija za formalizovanjem saradnje na ovaj način bude prihvaćena, bićemo spremni da doprinesemo kroz prijedlog izmjena Poslovnika i da na takvim osnovama kvalitativno unaprijeđujemo odnose Skupštine i NVO sektora.

Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Stevo Muk, Institut alternativa (IA)
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje (CGO)