Specijalni državni tužilac sa predstavnicima civilnog društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, danas, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES), u okviru projekta «Evropski kafe» organizovao sastanak predstavnika/ca civilnog društva sa Milivojem Katnićem, glavnim specijalnim tužiocem Crne Gore, a po principu World Café metode, na temu: „Vladavina prava u Crnoj Gori – značaj uspostavljanja Specijalnog državnog tužilaštva i ostvareni rezultati u svijetlu pregovora o pristupanju EU“.

Evropski kafe je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a koja je apostrofirala da je «država Crna Gora jaka onoliko koliko su jake njene istitucije i koliko su profesionalni i rezistentni na neprimjerene pritiske oni koji vode te institucije. Jedino u takvom sistemu, koji funkcioniše na demokratskim principima i u kojem se cijeni rad i poštovanje zakona, a ne tzv. «učinjenost» ili «partijska lojalnost» odnosno u prevodu koruptivnost, možemo očekivati mjerljive rezultate i konkretan napredak u ovoj oblasti. » Ona je navela da je u tom kontekstu «iznimno važno kako se pozicionira Glavno specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, ratnih zločina, terorizma i pranja novca koje je operativno nešto više od godinu dana i koje s pravom izaziva priličnu pozornost javnosti, praćenu različitim ocjenama učinka». Uljarević se posebno zahvalila Katniću na otvorenosti da u neformalnoj atmosferi otvoreno razgovara sa predstavnicima civilnog društva ocjenjujući da se radi o novom i mnogo boljem pristupu javnosti nego što je Tužilaštvo imalo ranije.

cgoeukafe1

Milivoje Katnić, glavni specijalni tužilac Crne Gore, je u svom uvodnom izlaganju naveo da «vladavina prava najkraće rečeno znači ograničavanje državne vlasti pravom, odsustvo arbitrarne i diskrecione vlasti, jednakost svih pred zakonom, pravnu sigurnost, zaštitu građanskih (ljudskih) prava i sloboda kao vrijednosnog i sadržinskog imperativa koji se postavlja pred savremene pravne sisteme.» On je podvukao da «poštovanje ljudskih prava i sloboda moraju biti mjera vladavine prava, pravne države i njenih organa». U osvrtu na dosadašnji učinak, Katnić je objasnio da je primarni zadatak Državnog tužilaštva «afirmacija principa jednakosti pred zakonom kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, a u svakodnevnom postupanju tužilaca, ideja vodilja mora biti načelo zakonitosti u radu a potom i princip nepristrasnosti». On je ukazao da «samo sa ovako postavljene osnove i zadatka, treba sagledavati mjesto i ulogu Državnog tužilaštva u pozitivno – pravnim propisima, odnosno odredbe o samostalnosti i sve većem stepenu nezavisnosti državnih tužilaca. Ovo su i principi koji afirmišu preporuke Evropske unije date u procesu pristupnih pregovora.» Goveći o daljim aktivnosti, Katnić je poručio: «Cilj će biti ostvaren kada tužioci budu potčinjeni samo Ustavu i zakonu, što predstavlja načelo na kome se zasniva vladavina prava i konstituiše pojam pravne države. Dodano, potrebno je stvoriti opšte društvene uslove i izabrati tužioce čija ličnost podržava iznijete principe».

cgoeukafe2

U toku 2015. godine, kada je ovaj program započeo, CGO je organizovao četiri sastanka između predstavnika/ca civilnog društva i nacionalnih i međunarodnih donosioca odluka, u okviru Evropskog kafea. Gosti Evropskog kafea bili su: ambasador Mitja Drobnič, tadašnji šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU, Gudrun Elizabet Štajnaker, tadašnja ambasadorka SR Njemačke u Crnoj Gori i Zoran Pažin, ministar pravde u Vladi Crne Gore. 2016. godina je započela sastankom predstavnika opozicije građanske profilacije Miodragom Lekićem, predsjednikom DEMOS-a, Aleksom Bečićem, predsjednikom Demokrata Crne Gore i Dritanom Abazovićem, potpredsjednikom Ujedinjene reformske akcije (URA) a nakon toga susretom sa Jozom Radošem, poslanikom Evropskog parlamenta i članom Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

Cilj Evropskog kafea je kreiranje platforme za otvorene i plodonosne neformalne diskusije koje će doprinijeti unaprijeđenju saradnje organizacija civilnog društva i institucija, inteziviranju komunikacije, mapiranju postojećih izazova i definisanju prijedloga za njihovo prevazilaženje, kao i informisanje o posebnim aspektima procesa pristupanja Crne Gore EU, a kroz diskusiju predstavnika NVO u Crnoj Gori i različitih aktera tog zahtijevnog i složenog procesa.

Sastanku je prisustvovalo 25 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, a sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem, sa učesnicima/cama su razgovarali i njegovi saradnici/e: specijalni tužioci Veljko Rutović i Stojanka Radović, kao i Tanja Božović, šefica kabineta.

Svetlana Pešić, saradnica na programima