Obustaviti nezakonito prikupljanje podataka u školama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da upitnik o osnovnim podacima učenika i učenica koji je podijeljen u nekim osnovnim školama, poput OŠ „Štampar Makarije“ i OŠ „Radojica Perović“, predstavlja nezakonito prikupljanje podataka. Tu praksu je potrebno hitno obustaviti, ali i uspostaviti odgovornost za njeno iniciranje.

Naime, prilikom upisa djece u školu, učenicima su dijeljeni upitnici koji se odnose na niz ličnih podataka vezanih za njihovu porodicu. Ti upitnici nijesu mogli biti dijeljeni bez saglasnosti Ministarstva prosvjete, koje je izabralo da ćuti o ovom pitanju umjesto da javnosti objasni kako je uopšte moglo doći do ove situacije i da sankcioniše odgovorne.

cgoobustavitinezakonito

CGO podvlači da je riječ o neprihvatljivom i potencijalno opasnom upitniku, jer se njime traže podaci koji mogu izazvati podjele i diskriminatorne odnose nastavnog i upravljačkog kadra prema učenicima i njihovim roditeljima.

Učenici i učenice treba da budu u fokusu škola, odnosno njihovo vaspitanje i obrazovanje mora biti prioritet nastavnog i rukovodnog kadra u školama, bez obzira iz kojih porodica ti oni dolaze jer su oni jednaki pred zakonom. Samim tim nema ni potreba da im škola pravi individualne dosije sa podacima koji se odnose na članove porodica.

Potrebno je naglasiti da ovaj upitnik sadrži niz pitanja koji se mogu smatrati tajnim podacima. U njemu nema napomene da roditelji, to jest staratelji djece, nijesu u obavezi da odgovore na ona pitanja koja smatraju ličnim i tajnim podatkom i na koja nema prava apsolutno niko. Naprotiv, na njih se apeluje da se popuni svaka kolona i za oca i za majku!

Dalje, postavlja se pitanje stvarne svrhe ovog upitnika, jer većinu ovih podataka škola već posjeduje činjenicom da je dijete u nju upisano. Međutim, lična pitanja poput: „da li je porodica korisnik materijalnog obezbeđenja porodice“,„da li postoji neki zdravstveni problem u porodici djeteta“, kao i pitanje stambenih uslova porodice, ni na koji način ne treba da interesuju školsku upravu. CGO izražava nadu da ovaj upitnik nije dio izbornog inžinjeringa u kojem podaci treba da budu iskorišćeni i za pokušaj uticaja na način na koji će roditelji glasati.

Na kraju, ovo je još jedan u nizu dokaza da direktori škola imaju preširoko postavljena ovlašćenja koja se često zloupotrebljavaju. CGO je i ranije ukazivao da način izbora i imenovanja direktora od strane ministra nijesu dobar pristup niti da doprinose uspostavljanju demokratskih principa u školama. Posebno je pitanje koliko su o ovom upitniku obaviješteni savjet roditelja i školski odbori i kako su se oni odnijeli prema istom dokumentu.

Mira Popović, saradnica na programima