Ministarstvo prosvjete da radi zakonito i profesionalno

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ostaje pri stavu da su upitnici koji su dijeljeni u osnovnim školama nezakoniti i u tom kontekstu je podnio i inicijativu Agenciji za zaštitu ličnih podataka da izvrši nadzor nad sastavljanjem i diseminacijom Upitnika o osnovnim podacima učenika i učenica kod Ministarstva prosvjete i osnovnih škola „Štampar Makarije“ i „Radojica Perović“, ali i drugih u kojima se moguće ovaj upitnik distribuirao.

Dodatno, CGO cijeni neprimjerenim reagovanje PR službe Ministarstva prosvjete na saopštenje CGO-a. Naime, u jednom stavu reagovanja ovog Ministarstva, poručuje se CGO-u: “Zanemarujete sve što ima humani karakter, a to se dešava uvijek kada se približavaju izbori, pa je očigledna vaša namjera da ispolitizujete jednu uobičajenu školsku proceduru “.

Veoma je poznato Ministarstvu prosvjete, kao i ukupnoj zainteresovanoj crnogorskoj javnosti, da se CGO pitanjem obrazovanja i različitih oblika zloupotreba u obrazovanju posvećeno bavi godinama. Zato su ovakve kvalifikacije na utemeljene navode CGO-a neprimjerene i izlaze iz okvira profesionalnog ponašanja i političke neutralnosti koje bi državni službenici i namještenici trebalo da imaju kao osnovnu poziciju. Koristeći, takođe, institucionalne procedure, CGO je podnio prijavu ministru prosvjete Predragu Boškoviću i Etičkom odboru zbog kršenja Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika i Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Zakon o državnim službenicima i namještenicima propisuje da državni službenik, odnosno namještenik, ne smije u obavljanju poslova vršiti diskriminaciju građana po osnovu uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i po osnovu drugih ličnih svojstava, kao i da je dužan da se pridržava Etičkog kodeksa.

CGO ostaje dosljedan u ocjeni da je prekršeno ovlašćenje direktora škola koje su dijelile ovakav ili sličan upitnik koji zadire u privatnost roditelja i djece. Nije riječ o uobičajenoj školskoj proceduri a o čemu imaju iskustvo upravo naši zapošljeni i saradnici, koji su istovremeno i roditelji djece koja su u različitim nivoima osnovnog obrazovanja i čija djeca ranijih godina ovakve upitnike nijesu donosila kući da ih popunjavaju. Takođe, osim što je neprofesionlno reagovanje Ministarstva prosvjete ono je i licimjerno. Javnosti je poznato i da je upravo CGO odavno inicirao da se svoj djeci obezbijedi besplatno osnovno obrazovanje u punom smislu, a što uključuje besplatne udžbenike za sve osnovce.

Mira Popović, saradnica na programima