Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru projekta Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva putem prvog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2016.godini.

Sredstva, u ukupnom iznosu od 18 000 €, dobile su tri NVO – Aktivna zona, ATAK i NVO Mladiinfo Montenegro – za projekte koji će biti realizovani u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Nikšiću, a koji na različite i životne načine adresiraju pitanje korupcije i direktno komuniciraju sa građanima i građankama ovih opština u narednih pet mjeseci.

cgo-ipa-mislilokalno

Tokom potpisivanja ugovora, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, istakla je: “Nažalost, korupcija ostaje velika boljka crnogorskog društva sa kojom se institucije još nevoljno, a posljedično i nedovoljno, učinkovito bave. Ona se, u nekim oblastima, pretvorila i u obrazac ponašanja. Zato je ključno da pored osnaživanja institucionalnog odgovora paraleleno radimo na ohrabrivanju građana i građanki da budu proaktivni i da više prijavljuju korupciju, a da se manje plaše onih koji su u korupciji ogrezli, nezavisno da li se takvi nalaze u obrazovanju, zdravstvu, lokalnim samoupravama, pravosuđu ili drugim institucijama. Tim će se stvarati i baza za preventivno djelovanje, ali i podrška za ozbiljne rezove koji će pratiti borbu protiv korupcije”. Uljarević je podsjetila: “da bi građanske inicijative dobile svoj puni smisao one se moraju odvijati u zdravom političkom i demokratskom okruženju. To znači da imamo do kraja slobodne i fer izbore, efikasne i efektivne institucije sposobne da uspostave jasan i transparentan odnos sa građanima, kao i sistem kontrole i odgovornosti. Institucije koje rade javno, koje podstiču saradnju sa građanima/ka manje su podložne korupciji, a ambijent za razvoj demokratije i ekonomije postaje stimulativan.” Ona je zaključila: “Razvoj građanskog aktivizma je najteži udarac za sistemsku korupciju, a kontinuirana decentralizacija razorna za političke i ekonomske monopole, a ovaj projekat upravo doprinosi tome.”

Miguel Magro Gomez, predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, izrazio je zadovoljstvo što je Delegacija mogla podržati ovaj projekat CGO-a, ukazujući i na značaj kontinuiranog podizanja svijesti javnosti o važnosti borbe protiv korupcije. Podsjećajući na štetu koju korupcija proizvodi po društvo, on je naveo: “Crna Gora se još suočava sa brojnim izazovima u ovoj oblasti i mi pažljivo pratimo napredak u tom pravcu kroz godišnje izvještaje Evropske komisije. Stalno radimo i sa našim partnerima u Crnoj Gori, iz različitih struktura, kako bi odgovorili na pitanja otvorena u izvještajima na najučinkovitiji način i voljeli bismo da vidimo rezultate transformativne moći EU od nacionalnog do lokalnog nivoa u Crnoj Gori. Magro Gomez je podvukao ulogu civilnog društva kao “vezivnog tkiva između građana i vlasti”. Konačno, on je izrazio očekivanje da će “ovaj projekat ojačajati borbu protiv korupcije na lokalnom nivou kroz inovativne aktivnosti civilnog društva”, apostrofirajući: “Jedini način da se vodi djelotvorna borba protiv korupcije je kroz promjenu kulture koja može obezbijediti dugoročnu transformaciju jedino ako sve zainteresovane strane udruže snage. Stoga smo sretni da vidimo NVO koje udružuju svoje snage danas”.

Nakon potpisivanja ugovora predstavnici organizacija čiji su projekti podržani – Miloš Marković, izvršni direktor NVO Aktivna zona, Milica Žugić, predsjednica NVO Mladi Info Montenegro i Dragana Tripković, predsjednica Upravnog odbora NVO ATAK su kratko predstavili svoje projektne ideje i izrazili zahvalnost CGO-u i Delegaciji EU što su prepoznali njihove inicijative kao kvalitetne i značajne za lokalne zajednice.

Detaljnije informacije o podržanim projektima su dostupne na: https://media.cgo-cce.org/2016/05/Podr%C5%BEani-projekti-u-okviru-I-poziva.pdf. Takođe, u toku je drugi poziv za podršku organizacijama civilnog društva https://cgo-cce.org/2016/09/29/misli-lokalno-djeluj-lokalno-borba-protiv-korupcije-na-lokalnom-nivou-ii-konkurs/#.V_uDiSN97fY čiji je rok prijave 31. oktobar 2016, a planirano je da se tom prilikom raspodjeli dodatnih 38, 000 EUR.

Projekat “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” ima za cilj da doprinese razvoju učešća civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Između ostalog, cilj projekta je i unaprijeđenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava, ali i finansijsku podršku.

Projekat Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou realizuje CGO, u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2015.

Svetlana Pešić, saradnica na programima