Podržano pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva putem drugog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2016.godini.

Kroz ovaj poziv podržano je još pet projekta nevladinih organizacija koje će aktivnosti sprovoditi u Ulcinju, Budvi, Cetinju, Danilovgradu i Pljevljima, na različite i životne načine adresirajući pitanje korupcije kroz direktan rad sa građanima i građankama ovih opština, i to u ukupnom iznosu od 30,476.00 EUR. Podržani su projekti sljedećih osam nevladinih organizacija: NVO Za Druga iz Petrovca sa NVO Agora iz Budve, NVO Da zaživi selo i NVO Informativni centar iz Pljevalja, NVO Građanski kreativni centar iz Cetinja, NVO Otvorena škola iz Danilovgrada i NVO Ul info iz Ulcinja. Realizacija projekata počinje između 5. decembra 2016. i 15. januara 2017.

cgo-cce-misli-lokalno (1)

Prilikom potpisivanja ugovora, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO, istakla je da ,,borba protiv korupcije jeste jedan od najvećih izazova crnogorskog društva, i stoga je neophodno spuštanje te borbe na lokalni nivo, što podrazumijeva ne samo prenošenje određenih državnih poslova na lokalne samouprave, već kontinuirano unaprijeđenje i ohrabrivanje mehanizama i instituta za učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou.”. Uljarević je podsjetila i da je tokom prethodnog poziva raspodijeljeno 18 000€ za tri projekta, koje sprovode NVO Aktivna zona (Cetinje), NVO ATAK (Podgorica) i NVO Mladiinfo Montenegro (Nikšić).

Stefan Samardžić
, ispred Građanskog kreativnog centra, naveo je: “Za nas ovaj projekat predstavlja značajan doprinos našem glavnom cilju – povećanje učešća mladih u tijelima odlučivanja i oblikovanju omladinskih politika na lokalnom nivou. Visok nivo korupcije postoji prilikom izrade lokalnih planova, izbora članova radnih grupa i savjeta mladih tako da će nam projekat pomoći da u tom dijelu utičemo na promjenu postojećih loših praksi”.

Tatjana Đurović, izvršna direktorka NVO Otvorena škola, naglasila je da je ova organizacija još 2013. godine krenula u realizaciju projekata koji se bave temom korupcije, a da ovim projektom žele da “podstaknu građane i građanke da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou na mnogo efektivniji način.”

Mustafa Canka, ispred NVO Ul info, ukazao je na disbalans između potencijala koje ima opština Ulcinj i njihove slabe iskorištenosti za javni interes, kao i da nema nikakvog pomaka u oblasti borbe protiv korupcije. “Opština Ulcinj je donijela plan borbe protiv ove pojave, ali mjere nikada nisu realizovane. To prati i niz vrlo konkretnih slučajeva koji doprinose lošem imidžu opštine i naš je cilj da se borimo protiv istih”, dodao je Canka.

Miloš Ostojić, ispred NVO Da zaživi selo, pojasnio da će kroz podržani projekat upoznavati građane i građanke sa pojavama korupcije, kako u seoskom tako i u gradskom području. “Kroz projekat ćemo anketirati 1000 građana, imaćemo radionice i trudićemo se da na ovaj način utičemo na smanjenje korupcije na lokalnom nivou,” rekao je Ostojić.

Đorđe Gregović, iz NVO Za druga, naveo je da će kroz projekat “Muzej korupcije” kroz umjetničku vizuru dati mogućnost pojedincima iz kulturne branše, ali i drugim građanima i građankama, da na kreativan način ukaazuju na problem korupcije. “Putem virtuelnog muzeja koji će biti dostupan svima, postojaće mogućnost da svi prilože svoje viđenje problema i primjere korupcije iz svoje okoline”, naglasio je on.

cgo-cce-misli-lokalno (2)

Projekat “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” ima za cilj da doprinese razvoju učešća civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Između ostalog, cilj projekta je i unaprijeđenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava, ali i finansijsku podršku.

Projekat Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou realizuje CGO, u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2015.

Mina Kalezić, asistentkinja na programima