Građanska osuda saopštenja Ministarstva zdravlja

Grupa dolje potpisanih pojedinaca/ki i organizacija civilnog društva najoštrije osuđuje saopštenje Ministarstva zdravlja Crne Gore “Zdravstveni sistem Crne Gore omogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim građanima“, objavljeno na sajtu ovog organa 26.1.2017.

Naime, u saopštenju se navodi da Ministarstvo zdravlja “još jednom apeluje na građane da svoje zdravstvene probleme rješavaju isključivo kroz redovne medicinske procedure, jer će im se na taj način, ukoliko postoje medicinske indikacije, obezbijediti pravovremena i kvalitetna zdravstvena usluga. Ponovo podsjećamo da crnogorski osiguranici, bez obzira na životnu dob, kroz regularne stručne medicinske procedure, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, mogu o trošku države da dobiju neophodne medicinske usluge u zdravstvenom sistemu Crne Gore ili van njega, po procedurama, koje su ovim zakonima propisane. Razumijevajući u potpunosti potrebu porodica da u tako ozbiljnim i teškim situacijama, traže mogućnost da pomognu oboljelom članu svoje porodice i ovom prilikom ih podsjećamo da svoje zdravstvene probleme mogu da riješe primjenom zakonom definisanih medicinskih procedura.”

Ovakvo saopštenje Ministarstva zdravlja je odgovor i reakcija na tada aktuelnu humanitarnu akciju za liječenje trogodišnje djevojčice Selene Mandić i očigledno predstavlja jedini način “podrške” sistema konkretnom slučaju i mnogim drugim slučajevima u kojima je sistem potpuno zakazao, a građani preuzeli njegovu ulogu.

Pored svoje inertnosti, i potpunog izostanka bilo kakvog djelovanja koje ima za cilj spas i produženje života, uz adekvatan medicinski tretman i liječenje, Ministarstvo zdravlja se toliko brine o poreskim obveznicima zahvaljujući kojima njegovi zaposleni i uprava primaju redovnu platu za svoj ne/rad i ne/postupanje, da ih pokušava razuvjeriti i spriječiti u želji i namjeri da možda baš njihov 1€ može biti presudan, a kompletna odgovornost se pokušava prebaciti na roditelje.

Ističemo da je ovakav dopis sraman, a ujedno i opasan, obzirom na to da omalovažava napore koji se čine, i direktno poziva građanke i građane da ne pomažu roditeljima da se bore za svoje dijete, iako je jasno da u našim zdravstvenim ustanovama nisu mogli pravovremeno naći adekvatnu pomoć: ni stručnu ni finansijsku, a moguće ni onu humanu – ljudsku.

Svaki pojedinac i porodica kojem je neko blizak bolovao ili umro od kancera ili drugih oboljenja, dobro zna kakvu i koliku zdravstvenu i psihološku pomoć i podršku je dobio od sistema, izuzev od pojedinih pỏsvećenih zdravstvenih radnikaca. Imajući u vidu da ovo nije prva akcija ovakvog tipa, upitno je zašto se reakcija Ministarstva zdravlja pojavljuje u ovom trenutnku i u ovom konkretnom slučaju. Ponosni na građanke i građane koji su prepoznali potrebu porodice Mandić-Ramusović, i koji još uvijek u sebi gaje vrijednosti solidarnosti i volonterizma, ne možemo a da ne primijetimo da je veličina njihove humanosti, kao i težina situacije u kojoj je mala Selena sa svojim roditeljima, izgleda mjera beskrupuloznosti Ministarstva zdravlja, iskazana u pomenutom saopštenju.

Svjesni da, i pored ovako ciničnog saopštenja, Ministarstvu zdravlja, kao i mnogim drugim institucijama, odlično odgovara da se solidarnošću građanki i građana rješavaju pitanja od životnog značaja, za koja je prvenstveno država dužna i plaćena da to čini, napominjemo da ćemo ostati budna karika ovog društva koja opominje državu na njene obaveze.

Postavlja se pitanje: ako je zdravstveni sistem toliko efikasan zašto u njemu zdravstvenu zaštitu ne traži većina donosilaca odluka, funkcionera i drugih imućnijih pojedinaca, a na drugoj strani se ne mali broj građana/ki, djece, mladih i odraslih liječi donacijama?! Poručujemo da je opasno negirati problem koje ima zdravstveni sistem Crne Gore, posebno one koji se tiču pravovremenosti i kvaliteta zdravstvene zaštite jer se oni na taj način neće riješiti, već samo poslati loša poruka građanima/kama.

Zbog svega navedenog pozivamo Ministarstvo zdravlja da:
– informiše javnost o kreatoru/ima i nalogodavcu/ima ovog saopštenja imajući u vidu da ono nije potpisano i da objasni namjere istog;
– se javno izvini porodici Mandić – Ramusović, a ubuduće da se suzdrži ovakve (ne)brige za građane/ke;
– svojim radom i djelovanjem vrati povjerenje u zdravstveni sistem i da predloži i uvede mogućnost brze reakcije u ovakvim i drugim hitnim slučajevima.

Grupa pojedinaca/ki i NVO:
Aleksandra Gligorović
Aleksandra Zeković
Ana Rašović
Anđela Minić
Anka Vukićević
Bojana Laković
Bojana Mišković
Damira Kalač
Danijel Garić
Danijela Bošković
Dijana Tomanović Peković
Dragan Pelević
Irfan Murić
Itana Prljević
Ivana Bogojević
Jasna Gajević
Jelena Đurković
Milena Ćeranić
Milinka Đorović
Mirjana Marković
Mirsad Fejzić
Neda Bogavac
Nikola Dragićević
Nikolina Joksimović – Parađina
Radoje Mijušković
Samir Guberinić
Sandra Šoškić
Sava Kovačević
Svetlana Radović
Radoš Mušović
Tanja Fatić
Tijana Bukilić
Vladislav Dajković
Zdravko Cimbaljević

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID
Banka Hrane Crne Gore
Bona Fide Pljevlja
CAZAS
Centar za građansko obrazovanje – CGO
Centar za multimedijalnu produkciju – CEZAM
Centar za obuku i obrazovanje
Centar za razvoj mladih
Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO
Centar za ženska prava
Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA
Crnogorska Fondacija za HIV
Crnogorski ženski lobi
Ekološki pokret OZON
Fondacija “PomoC – Akcija za sjever Crne Gore”
4 Life
Građanska alijansa
Holistički centar Harmonija
LGBT Forum Progres
NARDOS
NU Zdrava Dona Montenegrina
NVO Evropski standardi
NVO Naša akcija
NVO Naše Sunce
NVO Pandora Herceg Novi
NVO Prima
NVO Prvo udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama
NVO Staze
NVO Zaštitnik prava zatvorenika
NVU VIVA VITA Pljevlja
Sigurna ženska kuća
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Udruženje paraplegičara Cetinje
Udruženje paraplegičara Podgorica
Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica
Udruženje Roditelji
Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje
Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić
Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje
Ženska akcija Nikšić