Izabrani stažisti u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas u Podgorici inicijalni sastanak sa stažistima/kinjama u okviru projekta “Aktivni studenti za održivi razvoj”. Polaznicima programa je predstavljen plan aktivnosti, kao i njihove obaveze i prava u okviru ovog novog i prema potrebama studenata oblikovanog programa.

Nakon javnog konkursa, odabrano je 10 studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore: Andrea Lekić, Andrijana Radević, Anđela Nenadić, Bojan Vukojičić, Dušan Pejaković, Jelena Kontić, Marija Bulatović, Nina Đuranović, Rajko Vučetić, Vanja Đikanović. Pet politikologa će obavljati praksu u NVO Institut Alternativa, a pet novinara u okviru portala Vijesti.

cgo-cce-aktivni-studenti-sastanak (2)

Damir Nikočević, koordinator za razvoj u CGO-u, poželio je dobrodošlicu odabranim studentima i upoznao ih sa sistemom intenzivnog programa obuke i praktične nastave koji čine: studijske posjete organizacijama i preduzećima koji su partneri na projektu, radionice o medijskom izvještavanju i osnovama javnih politika, profesionalno mentorstvo i praksa u Institutu Alternativa i portalu Vijesti u trajanju od mjesec dana.

“Mi u CGO-u vjerujemo da ovaj projekat može značajno doprinijeti profesionalnom usavršavanju studenata, jer nudi pored teorijske nastave i toliko važnu praktičnu obuku. Ovo ističem, obzirom da studentima društvenih nauka, a naročito studentima Fakulteta političkih nauka nedostaje takva praksa”, istakao je Nikočević.

Rezultati tih praksi odabranih studenata biće niz članaka, izvještaja i studija vezanih za teme koje obilježavaju crnogorsku svakodnevnicu, a koji će im omogućiti dobru osnovu za kasnije lakše prilagođavanje uslovima tržišta rada.

Projekat „Aktivni studenti za održivi razvoj“ je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, a u okviru programa „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, nauke i industrije.“ Specifični cilj projekta jeste unaprijeđenje vještina studenata smjera Novinarstvo i Politikologija kroz prenošenje znanja u okviru naučnih institucija i malih i srednjih preduzeća u cilju ostvarivanja tijesne veze između ovih sektora, a u korist studenata kojima je potreban praktičan vid edukacije.

Svetlana Pešić, saradnica na programima