Komesar SE za ljudska prava pozvao države da preuzmu vlasništvo nad Inicijativom REKOM

Komesar Savjeta Evrope (SE) za ljudska prava pozvao je države da podrže osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije od januara 1991. do decembra 2001. godine (REKOM).

U izveštaju „Nestale osobe i žrtve prisilnih nestanaka u Evropi”, objavljenom 22. februara 2017. godine, Komesar je ukazao da je REKOM-u neophodna politička podrška jer su „utvrđivanje istine o teškim kršenjim ljudskih prava i prisilnim nestancima, kao i uvažavanje i sjećanje na žrtve ovih zločina ključni za dostizanje trajnog mira i pomirenja“.

rekom

Prema njegovim riječima, Inicijativa za osnivanje REKOM-a je posebno važna, jer je u Evropi osnovano jako malo komisija za istinu, uprkos tome što međunarodno pravo prepoznaje pravo žrtava na istinu.

Takođe, Komesar SE za ljudska prava, među preporukama, je naveo da države treba da podrže uspostavljanje efikasnih i nezavisnih nacionalnih ili regionalnih tela za utvrđivanje istine, a da države nasljednice bivše Jugoslavije treba da preuzmu vlasništvo nad Inicijativom za REKOM.

U Izvještaju su sumirani nalazi i preporuke komesara za unaprijeđivanje potrage za nestalim osobama i zaštitu prava žrtava prisilnih nestanaka u državama članicama Savjeta Evrope.

Izvještaj je uslijedio nakon okruglog stola sa braniocima ljudskih prava koji je sredinom 2016. godine održan u Strazburu, a na kojem su učestvovali predstavnici SE, Specijalni izvestilac UN o braniocima ljudskih prava, član Radne grupe UN za prisilne nestanke i branioci ljudskih prava iz država članica SE, među kojima i Fond za humanitarno pravo, članica Koalicije za REKOM.