Okončane prakse u okviru projekta „Aktivni studenti za održiv razvoj“

Deset odabranih studenata/studentkinja u okviru projekta „Aktivi studenti za održivi razvoj“ završilo je uspješno jednomjesečnu praksu u Institutu Alternativa i Daily Press-u. Polaznici/ce ovog programa su prethodno imali studijske posjete projektnim partnerima, kao i radionice o osnovama javnih politika i objektivnom novinarskom izvještavanju.

Kroz ovaj projekat, pet politikologa je obavljalo praksu u NVO Institut Alternativa, a pet novinara u okviru portala Vijesti, gdje su imali priliku da rade sa mentorima i upoznaju se sa važnim aspektima rada u nevladinim organizacijama i medijima, kao bitnim akterima društvenog razvoja. Rezultati rada stažiranja su deset novinskih članaka koje su proizveli studenti novinarstva, kao i 5 dokumenata javnih politika, pripremljenih od strane studenata politikologije.

Aktivni-studenti-za-odrzivi-razvoj-oglas-fb-insta

Specifični cilj projekta jeste unaprijeđenje vještina studenata/kinja smjera Novinarstvo i Politikologija sa Fakulteta političkih nauka kroz prenošenje znanja u okviru naučnih institucija i malih i srednjih preduzeća u cilju ostvarivanja tijesne veze između svih pomenutih sektora, a u korist studenata/kinja kojima je potreban praktičan vid edukacije.

Projekat „Aktivni studenti za održivi razvoj“ finansira Evropska unija posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, a u okviru programa „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, nauke i industrije.“

Kraj radne prakse ne predstavlja i kraj projekta, u okviru kojeg će biti nastavljene dodatne aktivnosti.

Svetlana Pešić
, saradnica na programima u CGO-u