Studenti stekli praktična znanja u cilju lakše adaptacije uslovima na tržištu rada

Novinski članci, izvještaji i dokumenti koji se tiču javnih politika rezultati su praktičnog rada deset studenata Fakulteta političkih nauka, smjerova Novinarstvo i Politikologija, tokom obavljanja jednomjesečne prakse u okviru projekta „Aktivni studenti za održivi razvoj“.

Projekat je realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima – Institutom Alternativa i kompanijom Daily Press – Vijesti, uz podršku Evropske unije posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija.

Koordinator projekta u CGO, Damir Nikočević je, na završnoj konferenciji za medije povodom dodjele uvjerenja za pohađanje prakse u okviru projekta, kazao da su odabrani studenti Fakulteta političkih nauka, smjerova Novinarstvo i Politikologija, prošli kroz intenzivan program obuke i praktične nastave.

10

„Taj program su činile studijske posjete partnerskim organizacijama i preduzećima, partnerima na projektu, radionice o nezavisnom medijskom izvještavanju i osnovama javnih politika, uz profesionalno mentorstvo i praksu u Institutu Alternativa i portalu Vijesti u trajanju od mjesec dana“, pojasnio je Nikočević.

On je istakao da su rezultati praktičnog rada studenata članci, izvještaji i dokumenti koji se tiču javnih politika, a koji će, kako smatra, ovim studentima Fakulteta političkih nauka omogućiti dobru osnovu i podsticaj za kasnije profesionalno usavršavanje i lakšu adaptaciju uslovima tržišta rada.

„Projekat je ponudio inovativni pristup koji se može smatrati prijedlogom samoj Vladi na koji način bi trebalo da se postavi u odnosu na sve veći broj nezaposlenih visokoškolaca“, poručio je Nikočević.

Dvoje od 10 polaznika je, kako je pojasnio, nakon završetka prakse započelo radni angažman u Institutu Alternativa i u novinama Vijesti i na portalu Vijesti (Daily Press).

„Ovo je van svih predviđenih rezultata i nesumnjivo dokazuje poseban kvalitet projekta „Aktivni studenti za održivi razvoj“, istakao je Nikočević.

On je kazao da su uvjerenja za pohađanje prakse u okviru projekta dodijeljena Andrei Lekić, Andrijani Radević, Anđeli Nenadić, Bojanu Vukojičiću, Dušanu Pejakoviću, Jeleni Kontić, Mariji Bulatović, Nini Đuranović, Rajku Vučetiću i Vanji Đikanović.

Asistentkinja na projektu iz IA, Milica Ražnatović
, kazala je da su se studenti koji su bili stažisti u toj organizaciji bili u mogućnosti da vide kako izgleda raditi u jednom istraživačkom centru koji se bavi javnim politikama.

„Studenti su bili u prilici da vide sa kojim izazovima se mi svakodnevno susrijećemo i na koji način ih prevazilazimo, kako prikupljamo podatke na osnovu kojih na kraju donosimo zaključke i kako te zaključke predstavljamo široj javnosti“, navela je Ražnatović.

Studenti su, kako je pojasnila, tokom prakse imali priiliku da šalju zahtjeve za slobodan pristup informacijama, da analiziraju uporedne prakse u zemljama u regionu, kao i da rade dubinske intervjue sa predstavnicima državne uprave.

Asitentkinja na projektu iz kompanije Daily Press – Vijesti Sanja Bracanović, kazala je da su studenti tokom jednomjesečne prakse upoznati sa pravilima i tehnikama novinarskog izvještavanja i načinom funkcionisanja redakcija novina i portala Vijesti.

„Interesovanje i posvećenost studenata nije ni u jednom trenutku bila upitna. Studenti su učestvovali u različitim vidovima novinarskog angažmana. O tome i svjedoči podatak da je kao rezultat proisteklo 24 autorska rada koja su upotpunila sadržaj portala Vijesti, od kojih je deset publikovano“, rekla je Bracanović.

Studenti su, kako je istakla, upoznati i sa pravilima i tehnikama izvještavanja uživo na platformi portala Vijesti, „a imali su priliku da sami izvještavaju o aktuelnom događaju – protestu majki sa troje i više djece“.

Programska menadžerka Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, Iva Vujović, kazala je da je projekat „Aktivni studenti za održivi razvoj“ prvi realizovani projekat u okviru grand šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja,nauke i industrije“, čiji je nosilac Ministarstvo nauke, od ukupno 14 grant ugovora koliko je dodijeljeno.

„Tokom implemetacije projekta, saradnja sa svim članovima projektog tima CGO-a je bila na zadovoljavajućem nivou. Saradnja sa CGO-om se neće završiti na ovom projektu, budući da su CGO i Direktorat zaključili još jedan ugovor „Znanje i vještine za posao“, čija implementacija je u toku“
, navela je Vujović.