Zašto se jača Vladina Agencija a slabi Savjet za visoko obrazovanje?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da su posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje su usvojene u junu 2017, značajno i neprimjereno smanjena ovlašćenja Savjeta za visoko obrazovanje. Stoga je zabrinjavajuće da poslanice Demokratske partije socijalista (DPS), Marta Šćepanović i Branka Tanasijević, predloženim amandmanima dodatno traže smanjenje inače ograničenih ovlašćenja ovog tijela, čime se ono potpuno obesmišljava.

Poslanice Šćepanović i Tanasijević su, dana 19. oktobra 2017, podnijele Skupštini Crne Gore amandmane na Zakon o visokom obrazovanju. Osim dijela amandmana koji je nomotehničkog karaktera i na mjestu, dio amandmana ozbiljno ugrožava poziciju Savjeta za visoko obrazovanje.

Naime, prijedlogom poslanica Šćepanović i Tanasijević se Savjetu oduzima jedna od rijetkih preostalih ključnih nadležnosti – a to je utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova, kako se ona prenijela u nadležnost Vladine Agenciji za kontrolu i obezbijeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova visokog obrazovanja mora ostati u nadležnosti Savjeta za visoko obrazovanje, jer bi se u suprotnom isključili stručni i akademski nivo odlučivanja a kreirao bi se prostor za manipulaciju pri sprovođenju rangiranja.

Članovi Savjeta se imenuju od strane Skupštine Crne Gore, iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, umjetnosti, studenata, privrede, itd. pa samim tim je dat zakonski okvir za pluralistički pristup i mogućnost da se o svim pitanjima raspravlja i između različitih sektora. Predloženim izmjenama se ovo uskraćuje, ali se i umanjuje uticaj akademske i privredne sfere na donošenje ovako važnih odluka od značaja za proces obrazovanja i tržište rada.

Savjet donosi i standarde za evaluaciju ustanova u skladu sa standardima u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Upravo to pojačava obavezu da i norma utvrđivanja metodologije rangiranja ustanova visokog obrazovanja bude u njegovoj nadležnosti kao stručnog tijela. Zato je iznimno važno da Savjet ima svoju jasno pozicioniranu funkcionalnu a ne samo ukrasnu ulogu. Ukoliko bi se navedeni amandmani DPS-a usvojili postavlja se pitanje: zašto uopšte postoji Savjet za visoko obrazovanje?

Nasuprot stavu poslanica DPS-a, CGO smatra da treba ojačati postojeću definisanu ulogu Savjeta time što bi Savjet davao obavezujuće mišljenje o izboru direktora Agencije, a čime bi se ograničila mogućnost Vlade da na tu poziciju imenuje partijske kadrove bez dovoljno stručnog kapaciteta. Takođe, CGO cijeni da bi Savjetu trebalo vratiiti i nadležnosti davanja mišljenja na akreditacije i reakreditacije, dok bi Agencija imala dužnost da tehnički omogući taj postupak.

Važno je podsjetiti i da je prvobitni cilj Agencije trebao biti sprovođenje evaluacije ustanova visokog obrazovanja, a uz to je dodato niz nadležnosti iz dijela akreditacije i reakreditacije studijskih programa, čime je ona postala organ jače snage od Savjeta, a pod punom kontrolom Vlade.

Mira Popović, saradnica na programima