111 NVO traži dosljednu primjenu zakona

111 nevladinih organizacija iz Crne Gore je uputilo pismo predsjedniku Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore tražeći da taj Odbor dosljedno primijeni zakon jer u slučaju kolege Gorana Đurovića nema zakonskog osnova za njegovo razriješenje.

Skupština Crne Gore
Administrativni odbor
Luiđ Škrelja, predsjednik

Podgorica, 25. oktobar 2017.

Poštovani gospodine Škrelja,

Mi, dolje potpisani predstavnici nevladinih organizacija pozivamo vas da, prilikom preduzimanja daljih koraka u vezi sa Odlukom Agencije za sprečavanje korupcije o navodnom konfliktu interesa člana Savjeta RTCG Gorana Đurovića, do kraja poštujete ovu Odluku u kojoj je jasno i nedvosmisleno saopšteno:

„Izvršenim uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, kao i izjašnjenjem imenovanog, utvrđeno je da je djelatnost privrednog društva “Nature” doo Podgorica mješovita poljoprivredna proizvodnja, što ukazuje na činjenicu da Goran Đurović nije lice za koje je propisana zabrana članom 26 stav1 tačka 5 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, jer je imenovani vlasnik privrednog društva čije obavljanje poslova nije nespojivo sa funkcijom koju vrši.

Takođe vas pozivamo da poštujete član 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, kojim se uređuje pitanje sukoba interesa a u kojem stoji da članovi Savjeta ne mogu biti „lica koja, kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licma koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo takvog lica u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa.“

Iz navedenog je više nego očigledno da Goran Đurović kao poljoprivredni proizvođač nije u sukobu interesa i da samim tim ne postoji razlog za njegovo razrješenje sa funkcije člana Savjeta RTCG. Ukratko, tražimo dosljednu primjenu zakona a nema zakonskog osnova da se Goran Đurović razriješi.

Ukoliko Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, i pored jasnog određenja Agencije za sprečavanje korupcije i protivno Zakonu o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, pokrene postupak razrješenja, smatramo da je u pitanju politički obračun sa slobodnomislećim aktivistima nevladinog sektora i članom Savjeta RTCG sa ciljem uspostavljanja partijske kontrole nad javnim servisom RTCG.

S poštovanjem,

U ime potpisnika saopštenja,

1. Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
2. Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternative (IA)
3. Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
4. Vanja Ćalović, izvršna direkotrka, MANS
5. Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)
6. Ivana Vujuvić, izvršna direktorica NVO Juventas
7. Slavica Striković, NVO Ženska akcija
8. Azra Mučić, vd izvršna direktorka Saveza civilnih invalida rata Crne Gore (SCIRCG)
9. Aleksandra Pavicević, Izvrsna direktorica Udruzenja mladih sa hendikepom Crne Gore(UMHCG)
10. Dejvid Sejdović, Fondacija ruka prijateljstva
11. Marina Vuksanović, NVO Nada, Herceg Novi
12. Milka Stojanović, predsjednica Udruženja paraplegičara Bijelo Polje I Mojkovac
13. Biljana Zeković, izvršna direktorica SOS Telefon za žene I djecu žrtve nasilja Podgorica
14. Dejan Tmušić, predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje
15. Aleksandar Jerotić, Predsjednik NVO Pandora,Herceg Novi
16. Milenko Vojičić, izvršni direktor Udruženje PLEGIJE Nikšić
17. Zdravko Janjušević, izvršni direktor NVO Bjelopoljski demokratski centar
18. Patricia Pobrić, izvršna direktorica NVO Naša akcija
19. Duško Rakočević, NVO “ SRCE ”
20. Goran Macanović, Savez slijepih Crne Gore
21. Goran Macanović,Organizacija slijepih za Niksic, Savnik i Pluzine
22. Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava
23. Mirsala Tomić, predsjednica NVO URCD Udruženje za razvoj civilnog društva
24. Danijel Kalezić, predjednik Kvir Montenegro
25. Anka Đurišić, izvršna direktorica NVU Staze
26. Božidar Denda, Kulturni centar Homer
27. Kristina Mihailović, predsjednica Udruženja Roditelji
28. Nazif Velić, predsjednik NVO Novi Horizonti
29. Miloš Marković, NVO Aktivna zona
30. Ilinka Otašević, izvršna direktorica NVO Naša budućnost
31. Marija Radec, predsjednica Upravnog odbora Udrženja “ Rastimo zajedno ”
32. Pavlović Milomir, predsjednik UO NVO Želim ti proljeće
33. Blagoje Vujisić, NVO “Dječji savez Bijelo Polje ”
34. Lidija Guberinić, NVO Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje
35. Samardžić Slavica, izvršna direktorica NVO Bijeli štap
36. Sabina Talović, NVO Otvoreni centar Bonafide
37. Nataša Međedović, izvršna direktorka SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Niksic
38. Tea Gorjanc – Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava
39. Dijana Stojanović, NVO Fenix Crna Gora
40. Tijana Kovačević, predsjednica, Udruženje Korina
41. Miluša Cica Žugić, predsjednica UZPD Nikšić
42. Mirsad Muratović, predsjednik NVO Romska Nada
43. Ranko Mešter, presjednik NVO BRAIN Bijelo Polje
44. Bojana Jokić, predsjednica UO LGBT forum progress
45. Đorđe Trajčevski, Alternativni kreativni centar “ Pravi put ” Tivat
46. Dejan Bašanović, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Podgorica
47. Marta Andjelić, NVO Adria bar
48. Vladan Golubović, NVO CAZAS
49. Stanica Lončar, NVU “Zračak Nade”
50. Jovana Marović, izvršna direktorica Politikon mreže
51. Milisav Korać, izvršni direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgorica
52. Milisav Korać, predsjednik Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica
53. Darko Jovović, predsjednik Udruženja fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju
54. Vuksan Božović, predsjednik Skupštine Udruženja mještana i prijatelja sela Vuča – Berane.
55. Feđa Masić, Izvrsni direktor NVO Ekvivalent
56. Almes Kijamet, predsjednik NVO „Adriatic – A”
57. Amra Strujić, MREZA ZA AFIRMACIJU EVROPSKIH INTEGRACIONIH PROCESA
58. Duško Marković, izvršni direktor NVO Media tim
59. Maraš Djordjije, izvršni direktor NVO Centar Zeta
60. Elvis Beriša, izvršni direktor Romska organizacija mladih” Koračajte sa nama – Phiren Amenca”
61. Ljiljana Krstić, Predsjednica Udruženja NVO ” Zrak sunca ” Herceg Novi
62. Alma Orahovac, izvršna direktorica NVO Futura
63. Ratko Cerovic, Izvrsni direktor NGO Likud Montenegro
64. Ruzdija Strujić, izvršni direktor NVO Bonum
65. Mikan Medenica, NVO Natura
66. Nikola Čabarkapa, izvršni director Eko-pokret Bijelo Polje
67. Mladen Španjević, izvršni direktor NVO Evropski omladinski centar Crne Gore
68. Ismet Selimović, izvršni direktor NVO ,,E-ROMA”
69. Uglješa Prebiračević, predsjednik NVO ,,Bjelopoljski Savez Nevladinih organizacija”
70. Uros Vukicević, predsjednik NVO Modus Acquirendi
71. Željko Đukić, predsjednik NVO Multimedijal Montenegro
72. Mirza Lukač, izvršna direktorica NVO ,,Manifesto”
73. Safet Adžibulić, izvršni direktor NVO Bihorski Parlament
74. Zaim Šukurica, NVO Razvojni klub Potkrajci
75. Ruzmir Osmanović, NVO, Multimedijalni studio Bijelo Polje
76. Almir Balić, izvršni direktor NVO “Implementacija, akcija i transformacija” (NVO IMPACT)
77. Branko Hajduković, predsjednik Udruženje za zaštitu i vraćanje privatne svojine
78. Lion Hodžić, izvršni direktor NVO ,,Liberalni poredak- Petnjica”
79. Nada Ristanović, koordinatorka NVO SOS za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje
80. Milić Marina, predsjednica Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama“ Ljepša budućnost” Berane
81. Rizaja Dervišaga, predsjednik Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Ulcinj
82. Ivan Šekularac, predsjednik Udruženja NVO “Jelovica”
83. Čedo Popović, predsjednik NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar
84. Nataša Anastasov, predsjednica Udruženja roditelja djece i mladh sa smetnjama u “Puževa kućica” Budva
85. Valentina Sekulić, predsjednica Udruženja NVO “Folklorno udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama
86. Radmila Mijatović, predsjednica skupštine NVO Folklorni Ansambl “Opanak”,
87. Milorad Šekularac, predsjednik Udruženja manjinskih akcionara “AD TUP BRSKOVO ” Bijelo Polje
88. Ana Danilović, predsjednica Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smatnjama u razvoju ”Zvijezda” Kolašin
89. Vukota Jašović, predsjednik NVO “Društvo dobrovoljnih davalaca krvi” Podgorica
90. Husnija Korać, presjednik NVO “Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Rožaje”
91. Lazar Anđić, predsjednik NVO “Društvo dobrovoljnih davalaca krvi -Berane
92. Milena Lekić, predsjednica NVO “Udruženje dijabetičara Berane”
93. Dragana Došljak, predsjednica Skupštine Udruženja za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore
94. Ratko Šćekić, predsjednik NVO “Udruženje ratara i povrtlara – Polimlje “ Berane
95. Vladan Kuč, predsjednik Udruženja Centar održivog razvoja – Polica
96. Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća
97. Snežana Konatar, izvršna direktorka NVO Centar za razvoj demokratije i ljudskih prava
98. Drago Zeković, izvršni director Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opština Bijelo Polje
99. Senada Crnovršanin, izvršna direktorica NVO,,Forum za društveno ekonomski i socijalni status i Položaj Muslimana
100. Slobodan Tomašević, izvršni direktor NVO Centar kreativnih vjestina
101. Denis Ramdedović, predsjednik NVO Lice s invaliditetom Petnjica
102. Ardijan Šlja, izvršni director NVO Vijeće Egipćana i Roma Berane
103. Dragan Ćulafić, predsjednik Fondacije,, PomoC-Akcija za Sjever CG ”
104. Damir Kalić, predsjednik Skupštine NVO ” Sportska školica Agoge ”
105. Borislav Ćulafić, presjednik NVO “ STEČAJCI u Crnoj Gori ”
106. Ivo Sejularac, predsjednik NVO Udruženje penzionera Berane
107. Enver Rastoder, predsjednik NVO.Centar za seoski razvoj –Petnjica
108. Rasema Hekalo, sekretar Udruženja roditelja Oaza
109. Miluša Cica Žugić, predsjednica Mreže za edukaciju I razvoj servisa podrške OSI
110. Vezira Ćosović, predsejdnica NVO olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rožaje
111. Slobodan Kljajić, predsjednik Udruženja invalida rada Podgorica