Mladi i mediji – statisti, akteri ili konzumenti?

NVO “Aktivna zona” sa Cetinja i Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovali su danas u Omladinskom centru, u Podgorici, konferenciju ”Mladi i mediji – statisti, akteri ili konzumenti?”

Andrea Popović iz Ministarstva sporta podsjetila je da su mladi u Crnoj Gori, institucionalno gledano, međuresorsko pitanje. Popović je ukazala i na to da je vidljivost mladih kroz medije prepoznata kao jedan od ključnih prioriteta kroz Strategiju za mlade. ”S tim u vezi, Direktorat za mlade je opredijelio oko pola miliona eura za projekte koji se tiču upravo mladih, što je znatno veća cifra ako se uzme u obzir da je tokom proteklog perioda Ministarstvo sporta podržalo 36 projekata sa 170 000 eura. Konkurs za projekte biće raspisan krajem godine, a Ministarstvo sporta očekuje da će se relevantne organizacije koje se bave mladima angažovati i priložiti što kvalitetnije projekte.”, najavila je Popović.

cgo-aktivna-zona

Danijel Garić, novinar RTCG-a, ukazao je na činjenicu da su mladi odrasli u sistemu koji još uvijek u svom formalno obrazovanju njeguje ocjenu i ocjenjivanje kao jedino mjerilo znanja. ”Upravo takav sistem prouzrokuje određeni strah kod mladih, strah od odgovornosti i strah od pokazivanja stava jer  crnogorsko društvo ne njeguje kulturu slobode izražavanja”. On je dalje istakao da ”mladi i mediji loše komuniciraju i ta komunikacija ”škripi” kao što ”škripi” sve u ovom sistemu”. ”Moramo imati na umu da je crnogorsko društvo posljednjih 25 godina prošlo kroz jedan devastirajući period, što je rezultiralo potpunom degradacijom kompletnog sistema vrijednosti. Upravo takve informacije haotičnog stanja u društvu kroz medije su pratile sadašnje mlade generacije i to je uticalo i na njihov sistem vrijednosti. Imajući u vidu na kakvim porušenim temeljima i u kakvom iskrivljenom sistemu vrijednosti su mladi ljudi kod nas odrasli može se reći da su i odlični, kakvi su mogli biti.“  zaključio je Garić

Tina Popović, novinarka ND Vijesti, ocijenila je da su sami mladi krivi što se informacije o njima ne plasiraju u medijima. ”Sa druge strane, u crnogorskoj svakodnevici imamo situaciju u kojoj se o mladima ili ne piše ili ako se piše, piše se o temama koje i ne zavrijeđuju veliki medijski prostor. Ono što je ključno jeste nedostatak povratne rekacije od samih mladih o tome šta njih trenutno zanima i koje teme su za njih zanimljive”, istakla je Popović. Na pitanje gdje su mladi u crnogorskom društvu danas ona je istaka da ”mladi najviše djeluju kroz političke partije, što je u neku ruku loše, jer svojim radom u partijama ne stavljaju naglasak na svoju populaciju, na mlade, već predstavljaju puku kopiju svojih političkih lidera”. ”Ukoliko nastavimo da produkujemo linije mladih koji jednako misle i koji se plaše da iskažu svoj stav, naročito ako je taj stav kritičan, crnogorsko društvo će samo po sebi doći do još veće krize od one u kojoj se sada nalazi”, podvukla je Popović

Novinar Radija Slobodna Evropa, Predrag Tomović, rekao je da mladi u svim zemljama bivše Jugoslavije odrastaju pognute glave. ”Među crnogorskom omladinom ne postoji kultura bunta i jasnog i glasnog iskazivanja svog stava i to je veliki problem. Bez kulture bunta nipošto ne možemo očekivati kvalitetne promjene, a upravo taj sistem vrijednosti je naslijeđen od prošlih generacija”, saopštio je Tomović. On je, komentarišući stav da su mladi danas najviše aktivni kroz političke partije, rekao da jedna mlada osoba nipošto ne smije ući u politiku u toj dobi, jer većina njih nije svjesna da ulaze u jedan zatvoreni sistem koji guši idividualnost koja kao osnovnu karakteristiku mladih. ”Bez te idividualnosti mladi u politici su ništa drugo osim „blijeda kopija olinjalih političkih lidera“, naglasio je Tomović. 

cgo-aktivna-zona1

Danilo Ajković, novinar portala FOS MEDIA, nije suglasan sa tvrdnjom da mladih nema dovoljno u medijima. ”Mediji se bave mladima uvijek kada su mladi ali i teme koje se njih tiču povod”, ocijenio je on. On se tokom svog izlaganja osvrnuo i na rad FOS MEDIA ukazujući da je za kratko vrijeme koliko postoji taj medij uspostavljena odlična saradnja sa mladima koji i jesu jedna od njihovih ciljnih grupa. ”Samim tim, trudimo se da svojim sadržajima i kratkim video formama izvještavanja o aktuelnim dnevnopolitičkim temama zainteresujemo i same mlade, ” zaključio je Ajković.

Mia Zeković, iz Unije srednjoškolaca i Omladinskog centra, apostrofirala je uticaj medija na mlade ocjenjujući da ”mediji imaju glavnu ulogu jer upravo su oni ti koji znatno utiču na stavove mladih ljudi”. Ona je navela da je potrebno i da se nadležni organi pobrinu o tome šta se plasira u medijima kada su u pitanju mladi. Zeković je istakla da nedostaje edukativnih sadržaja u medijima kao i da mladi dobijaju više medijskog prostora onda kada su akteri lošeg nego onda kada su inicijatori nečeg pozitivnog. Njen generalni zaključak je da su mladi van fokusa medija, a sa druge strane sami oni se moraju uključiti više u kreiranje medijskih sadržaja koji će mediji potom na kvalitetniji način ispratiti.

Mila Cerović, iz MAPSS-a, navela je primjer studenata Fakulteta političkih nauka koji su nedavno pokrenuli inicijativu za smjenu profesora Mujovića koja nije adekvatno medijski ispraćena. Cerović je istakla je da su upravo studenti bili ti koji su zvali medije i upoznali javnost sa nezakonitim radnjama na fakultetu. ”Postavlja se pitanje da li je za medije to bila vijest ili senzacija uzimajući u obzir da je nakon svega izostao epilog same priče. Isti slučaj desio se i sa reformom na Univerzitetu – mladi nijesu dovoljno zainteresvoani da budu zastupljeni u medijima, ali koliko su i mediji tu da isprate priče o mladima koji imaju i nešto pozitivno da kažu? Postoji loša komunikacija između medih i mladija i tu treba djelovati, odnosno mediji su tu da budu faktor koji će podstaći mlade,” navela je Cerović.

Konferencija je okupila 20 predstavnika mladih, NVO i medija, itd

Cilj konferencije ”Mladi i mediji – statisti, akteri ili konzumenti?” bio je razgovor o mladima kroz vizuru medijskog izvještavanja, odnosno o tome kakva je medijska slika o mladima u Crnoj Gori.

Bojana Tomić, asistenkinja na projektima