Saradnja Vlade i NVO: jedan korak naprijed, tri unazad

Godina dana rada Vlade Crne Gore, koju vodi premijer Duško Marković, protekla je u neočekivano izuzetno nepovoljnoj atmosferi za rad i djelovanje nevladinih organizacija. Naime, Vlada nije učinila nijedan pozitivan pomak u pravcu podsticanja saradnje sa nevladinim sektorom, a pojedini postupci Vlade na ovom polju vraćaju nas i nekoliko godina unazad.

Konkretno, Vlada Crne Gore je u ovoj godini izradila Strategiju unaprijedjenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO  2018-2020, bez učeśća NVO do kraja u ovom procesu. Ovako nešto se nije dogodilo ni 2009. kada je izrađena prva Strategija saradnje Vlade i NVO. Čak 8 godina ranije, Vlada je prepoznala potrebu uključivanja predstavnika NVO u izradu dokumenta koji se odnosi upravo na položaj i rad NVO. Sada se i to poništava. Vlada je sama završila Strategiju, fingirajući ‘uključenje’ NVO tako što nam je ‘omogućila’ da na javnoj raspravi, kada je mogućnost uticaja na dokument veoma ograničena, damo mišljanja i sugestije, iako je na sadržaj ponuđenog dokumenta bilo teško uopšte intervenisati zbog brojnih nedostatnosti. Na Vladin Nacrt Strategije nije upućen nijedan pozitivan komentar predstavnika NVO na javnoj raspravi. Stoga je jasno da, ukoliko takva verzija Strategije bude usvojena, ona neće pomoći dalji razvoj NVO, već samo služiti Vladi za formalno izvještavanje prema međunarodnim akterima.

Vlada jeste usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama. Međutim, Odluka o prioritetnim oblastima i iznosu sredstava za finansiranje daleko je od potreba nevladinog sektora. Šest ministarstva nije uopšte planiralo sredstva za projekte NVO u 2018. godini: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo nauke, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo finansija i Ministarstvo vanjskih poslova.

Vlada za punih 12 mjeseci nije riješila pitanje rada Savjeta za razvoj nevladinih organizacija. Iako su predsjedniku Vlade predloženi, u više navrata, koraci za konkretno rješavanje problema u radu ovog tijela, premijer nije ni odgovorio na dopise članova Savjeta – predstavnika NVO. Punih godinu dana ovo tijelo ne funkcioniše, dok se uveliko donose značajni propisi za NVO, a o kojima je Savjet trebalo da se izjašnjava. Očigledno je da Vladi odgovora da se zakoni i strategije donose bez suštinskih konsultacija sa nevladinim sektorom.

O odnosu Vlade prema NVO dosta govori i izjava Predsjednika Vlade Duška Markovića iz septembra ove godine“Nevladinim organizacijama je čitava godina i svaki dan u nekoj vrsti zloupotreba jer oni žive od donacija a ne od realnih aktivnosti na terenu”, ali sa jučerašnje konferencije za medije tokom koje je problematizirao pravo NVO da imaju kritički osvrt na rad Vlade.  Ovakvim izjavam predsjednik Vlade otkrio je iskreni odnos prema nevladinom sektoru, koji neodoljivo podsjeća na stavove njegovog prethodnika i predstavlja kontinuitet izuzetno negativnog odnosa vlasti prema NVO. Upravo takve izjave su znakovi vladinoj i provladinoj mašineraiji da nastavi prljave kampanje protiv svih onih u NVO sektoru koji toj Vladi nijesu po volji, a čemu smo svjedočili i u proteklih godinu dana.

Uz neubjedljivo obrazlozenje, Vlada je u prethodnoj godini  izbjegla da definiše politiku i procedure dodjele prostora i zemljišta u vlasništvu na korišćenje NVO, iako je to bila i snažna preporuka Evropske komisije apostrofirana u Izvjestaju EK za Crnu Goru iz 2016, ali i Zajedničkoh konsultativnog komitieta EU i Crne Gore u maju 2017. Nedostatak transparentnih procedura u ovoj oblasti i dalje ostavlja otvoren prostor Vladi za diskreciono odlučivanje o tome kojoj će NVO ustupiti zemljište ili prostor, svakako u odnosnu na njihovu političku podobnost, a što Vlada i radi. Koalicija NVO “Saradnjom do cilja” je predsjedniku Vlade uputila konkretan predlog podzakonskog akta koji detaljno reguliše ovo pitanje, po ugledu na prakse zemalja EU, ali nikakav odgovor nije dobila. Predsjednik Vlade vjerovatno zna zašto želi da ovu oblast ostavi neuređenu.

Pored ovih najkrupnijih i sistemski važnih problema, tokom ovih godina dana imali smo niz konkretnih primjera pokušaja Vlade da interveniše u autonomno polje djelovanja NVO sektora.

Stoga, zaključujemo da je godina dana rada ove Vlade nastavila negativan trend odnosa prema nevladinom sektoru, koji ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam, a u mnogo čemu nas vraćaju značajno unazad.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 99  nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

Ana Novaković

Predsjednica Upravnog odbora

  • Centar za građansko obrazovanje (CGO) je član Koalicije NVO Saradnjom do cilja, i u tom kapacitetu ima i predstavnika u UO.