Podržana četiri projekta kroz konkurs SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ!

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem prvog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2018. godini. Kroz ovaj poziv podržana su četiri projekta OCD i to u ukupnom iznosu od 37,896 EUR, a one će u narednom periodu kroz svoje aktivnosti nastojati da doprinesu učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika i praksi.

Podržani su sljedeći projekti:

  • Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja), koji sprovodi Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) u partnerstvu sa NVO KANA – Ko ako ne arhitekt;
  • Struka ispred politike!,  koji sprovodi Sindikat doktora medicine u partnerstvu sa  Ljekarskom komorom Crne Gore;
  • Korupcija na nultu opciju, koji sprovodi Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja ”Defendologija” iz Nikšića u saradnji sa Centrom za političku edukaciju i portalom Onogošt;
  •  Odgovorno za Ulcinj, koji sprovodi Monitoring grupa Ulcinj – MogUL.

Smjestimo korupciju u muzej! - potpisivanje ugovora

Prilikom potpisivanja ugovora, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, izjavila je da “CGO ovim nastavlja širenje mreže organizacija koje će kroz različite tematske okvire i prakse doprinositi podizanju svijesti javnosti o štetnim posljedicama korupcije, ali i podsticati lokalne zajednice i različite javnosti na učinkovit odgovor na korupciju”. Ona je naglasila da je “korupcija u Crnoj Gori sistemski problem i kao što zahtijeva efikasniju akciju institucija, tako zahtijeva i organizovaniji fokus civilnog društva.

Slavko Milić, izvršni direktor Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja ”Defendologija”, ocijenio je da će im „ova podrška pomoći da kroz partnerski i podržavajući odnos CGO-a, kroz projektne aktivnosti učine slučajeve korupcije što vidljivijim i da razviju održive mehanizme zaštite od korupcije.

Milena Popović – Samardžić, izvršna direktorka Sindikata doktora medicine, izrazila je nadu „da ćemo uspjeti da ukažemo u kojoj mjeri su anomalije poput sistemske korupcije tj. korupcije na visokom nivou pogubne za jedno društvo“, uz pojašnjenje: „Naš cilj je da ukažemo na sve nivoe u kojima korupcija jeste ili može biti zastupljena ne samo na nivou ljekar – pacijent, već i na nivou javnih nabavki, zapošljavanja, dodjele specijalizacija, postavljanje direktora, itd.

Milka Tadić – Mijović, predsjednica CIN CG, posebno značajnim je istakla da je: „naš cilj zajednički – da smjestimo korupciju u muzej. Zato ćemo se mi, sa partnerima iz grupe KANA, baviti problemima vezanim za prostorno planiranje u Podgorici i sumnjama da iza “naopakih” planiranja često stoji korupcija“.

Smjestimo korupciju u muzej! - potpisivanje ugovora

Izvršni direktor Monitoring grupe MogUL, Xhemal Peroviq, rekao je da im je „ova saradnja važna iz razloga što je lokalna vlast u Ulcinju jedna od najzatvorenijih u Crnoj Gori, ali i zato što u posljednjih nekoliko godina u Ulcinju nema opozicije. Prilično je puno negodovanja i žalbi građana na slučajeve korupcje, a sve to ostaje bez sankcije.”

Projekat Smjestimo korupciju u muzej! ima za cilj doprinos smanjenju korupcije na lokalnom nivou i povećanje uključenosti građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Projektom je predviđeno da se kroz neposrednu saradnju OCD, državnih institucija i građana/ki utiče na povećanje transparentnosti rada opština u Crnoj Gori, kao i na sprovođenje antikoruptivnih politika. Projekat Smjestimo korupciju u muzej! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Miloš Knežević, saradnik na programima/PR