Ministarstvo kulture krši Vladinu Uredbu i nastavlja obračun sa nepodobnim aktivistima NVO

Pozivamo Ministarstvo kulture  da objavi Odluku o imenovanju predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore. Ministarstvo je ovu odluku moralo da objavi prije više od 15 dana, a radna grupa za izradu ovog propisa  održala je prošle sedmice već prvi sastanak.

Kandidati NVO za člana radne grupe bili su Kristina Ćetković i Goran Đurović. Ministarstvo kulture je 2. marta objavilo Listu kandidata/kinja NVO za članstvo u radnoj grupi a grupa nevladinih organizacija je tražila od Ministarstva poništenje liste i ponavljanje procedure izbora predstavnika NVO na osnovu podnijetih kandidatura.

Ministarstvo je ignorisalo taj poziv i nastavilo proces izrade Nacrta Zakona bez učešća predstavnika NVO koji ispunjava uslove propisane vladinom Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO. Naime, u Uredbi, u čl. 11, jasno je naznačeno da:

“Kandidat nevladine organizacije za člana radnog tijela može biti lice koje:

  • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela;
  • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno  namještenik.“

Nije nam poznato da se Kristina Ćetković u javnim nastupima ili u svojim aktivnostima bavila izmjenama Zakona o nacionalnom javnom emiteru, davala sugestije i predlagala amandmane na ovaj propis. Sa druge strane, kandidat koga smo predložili, Goran Đurović, je učestvovao u prethodnim radnim grupama sa istim zadatkom koje je formiralo Ministarstvo kulture i godinama predlagao konkretne amandmane na ovaj propis i druge zakone iz oblasti medija o čemu postoji evidencija u izvještajima i dokumentima kojima raspolaže Ministarstvo kulture. Samo ukoliko kandidat/kinja ispunjava prethodni uslov, odnosno posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela, moguće je sagledati podršku NVO koje, takođe, treba da ispune uslove propisane članom 10. Uredbe.

Naš cilj je da proces izmjena zakona bude sproveden na što boljem i kvalitetnijem nivou. Stoga vjerujemo da nikome ne može biti u interesu da radna grupa bude još jedno u nizu formalnih tijela, bez suštinskog uticaja na proces izrade Zakona. A suštinskoj ulozi Radne grupe treba da doprinese i kvalitetan predstavnik NVO, kojeg za članstvo u ovom tijelu predlažu organizacije angažovane u oblasti reforme medijskih propisa.

Istovremeno, dok Ministarstvo kulture krši ovu vladinu Uredbu, Ministarstvo javne uprave poziva NVO da daju svoje sugestije i komentare oko poboljšanja rješenja u ovom propisu. Poručujemo Vladi i Ministarstvu javne uprave da konsultacije o izmjenama propisa nemaju smisla kada se postojeći propisi krše od samih ministarstava. Jasno je da se konsultacije sa NVO samo koriste kao ispoljavanje navodne volje za saradnjom, dok se u praksi o predstavnicima NVO ne odlučuje po pravu i propisima, nego očigledno po volji ministra i njegovih saradnika.

Pozivamo Ministarstvo kulture da objavi odluku o imenovanju predstavnika NVO za člana radne grupe za izmjenu Zakona o RTCG kako bi, zbog očiglednog kršenja ovog propisa iz svih navedenih razloga, mogli da pokrenemo postupak pred Upravnim sudom.

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija  (CRNVO)
Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG)
Ivana Vujović, NVO Juventas
Zlatko Vujović, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)
Ruždija Strujić, NVO Bonum
Milena Stanojević, NVO Aktivna zona
Mustafa Canka, Ul Info
Stevo Muk, Institut Alternativa
Željko Đukić, Multimedijal Montenegro