Izvještaj EK za Crnu Goru u dijelu civilnog društva: Djelimično ispunjavanje forme, bez suštine

Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru, u dijelu koji se odnosi na civilno društvo, potvrdio je da postoje formalni preduslovi za saradnju vlade i NVO, ali da pored formalnog uključenja NVO u različita radna tijela, treba da se stvore uslovi za njihovo suštinsko konsultovanje. Ipak, cijenimo da dokumentu nedostaju neki ključni nalazi koji su obilježili godinu za nama- prije svega – sve intezivnije kampanje protiv kritički orjentisanih NVO te direktno ugrožavanje njihove slobode izražavanja, i nezapamćeno nezakonito postupanje Skupštine Crne Gore koje je obesmislilo procedure izbora predstavnika NVO u savjetodavna tijela.

Najjednostavnije rečeno, EK je potvrdila ono o čemu mi govorimo već nekoliko godina, a to je da Vlada uspostavlja formalne preduslove za rad i djelovanje NVO, ali da se ti zakoni, uredbe i strategije u kontinuitetu ne primjenjuju na način kako je propisano.

U Izvjestaju se, u dijelu koji se odnosi na civilno društvo, čak tri puta ponavlja potreba da se obezbijedi suštinsko uključivanje NVO u radne grupe i pregovarački proces, čime se EK  osvrće na kvalitet ovog procesa, a ne samo kvantitet. Ovakav pristup je ohrabrujući, zato što šalje jasnu poruku Vladi, ukoliko želi ispravno da je pročita, da zakoni, strategije, uredbe i savjetodavna tijela treba da se primjenjuju i budu funkcionalni. U suprotnom, puko nabrajanje ovih mehanizama ne može zamazati oči Briselu da je saradnja sa NVO zaista uspostavljena.

Najsvježiji primjer u ovom konktekstu, je, podsjećamo, donošenje Strategije unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, u čijoj izradi nijesu do kraja učestvovali predstavnici NVO, i u kojoj nema  suštinskih mjera u ovoj oblasti. Od svih komentara pristiglih od NVO, Vlada je u Strategiju uvrstila jedan i to djelimično.

U ovom Izvještaju je, nažalost, izostao  segment koji se ponavljao u prethodna dva, a odnosio se na kampanje koje se organizuju u cilju diskreditacije NV aktivista. Tokom 2017. godine, ovakve kampanje su nastavljene, čak i u većem intezintetu,  uvijek protiv kritički orjentisanih NVO, direktno ugrožavajući njihovu slobodu izražavanja.

Neki od primjera su i višemjesečni tekstovi i TV prilozi u medijima koje direktno kontroliše vladajuća partija, usmjereni protiv organizacija koje su legitimno i argumentovano ukazivale na nezakonite smjene članova Savjeta RTCG. Tokom 2017, u Pobjedi se ponavljaju tekstovi o navodnih 46 miliona eura koje su na bankovnim računima NVO, iako smo to uredno demantovali, ukazujući da se pod NVO, u ovoj klasifikaciji Centralne banke, nalaze i međunarodne organizacije, kao i diplomatske  misije. 

Izvještaj konstatuje donošenje Izmjena i dopuna Zakona o NVO i uspostavljanje novog sistema finansiranja projekata. Ipak, nije konstatovano da je Vlada na kraju omogućila državnim službenicima da učestvuju u ocjenjivanju tih projekata, što je potpuno suprotno zahtjevima najvećeg dijela NV sektora, i vrlo vjerovatno može obesmisliti  cjelokupni proces.

U prethodnim danima, čuli smo u više navrata od predstavnika Vlade da će Izvještaj u izvjesnom smislu služiti kao mapa puta u svim oblastima koje tretira. Teško nam je da povjerujemo da će u ovakvoj klimi Vlada promijeniti odnos prema nevladinom sektoru, jer u prethodnom periodu, ni na jednom primjeru nijesmo vidjeli volju za suštinskim promjenama.

Civilno društvo svakako neće biti dekor procesa evropske integracije Crne Gore. I u ovoj godini nastavićemo da ukazujemo na sve probleme sa kojima se nevladin sektor suočava u svom radu i djelovanju, kao i da predlažemo rješenja u toj oblasti.

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je član Koalicije NVO Saradnjom do cilja, i u tom kapacitetu ima i predstavnika u UO.