Civilni sektor traži smjenu člana Savjeta RTCG Mima Draškovića

Danas su 22 nevladine organizacije uputile Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore Inicijativu za pokretanje postuka za utvrđivanje konflikta interesa Mima Draškovića, člana Savjeta RTCG.

Inicijativa je pokrenuta zbog javnog političkog djelovanja člana Savjeta koji bi morao biti profesionalno i depolitizovano tijelo. Naime, dana 09.04.2018. godine Mimo Drašković je dao aktivnu političku podršku predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću na promotivnom skupu u Bijelom Polju.

Od Administrativnog odbora je zatraženo da pokrene postupak pred Agencijom za sprječavanje korupcije radi utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprječavanju korupcije a koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javne funkcije Draškovića.

Inicijativu su potpisali: Vanja Ćalović Marković (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora), Daliborka Uljarević (Centar za građansko obrazovanje), Stevo Muk (Institut alternativa), Ana Novaković (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Slavica Striković (Ženska akcija), Mladen Španjević (Evropski omladinski centar CG), Božidar Rogović (“Zelena akcija” Pljevlja), Alija Šljuka (“Alternativa”, Pljevlja), Drago Zeković (Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje), Milorad Mitrović (Breznica, Pljevlja), Safet Adžibulić (Bihorski parlament), Ljubiša Lečić (Lokalno omladinsko vijeće – lokalni omladinski savjet, Pljevlja), Ismet Selimović (E-Roma), Milica Stanković (Green Action, Herceg Novi), Nikola Čabarkapa (Eko pokret), Zdravko Janjušević (Bjelopoljski demokratski centar), Mirsala Tomić (Udruženje za razvoj civilnog društva), Davor Obradović (Green Power, Bijelo Polje), Uglješa Prebiračević (Bjelopoljski Savez Nevladinih organizacija), Ruzmir Osmanović (Multimedijalni studio Bijelo Polje), Dragan Radović (Agro centar), Borislav Ćulafić (Stečajci Crne Gore).

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima