Gdje su naši studenti?

Uoči još jednog Dana studenata – 4. aprila – Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa žaljenjem konstatuje da studentska populacija ostaje jedna od najneaktivnijih društvenih grupa u Crnoj Gori, koja ne koristi svoje potencijale niti odgovara na svoje i društvene potrebe u pravcu unaprijeđenja sopstvenog položaja i demokratskog razvoja crnogorskog društva.

CGO - Dan studenata

Studentska neaktivnost u Crnoj Gori je slika društva koje ne baštini kulturu otpora i bunta, ali i ozbiljnih nedostataka obrazovnog sistema koji ne razvija kritičko promišljanje, kao i sredine u kojoj se više cijeni koruptivna „snalažljivost“ nego zalaganje za principe i vrijednosti. Crnogorski studenti nemaju artikulisan stav o bilo kojem pitanju koje može da ih konfrontira sa strukturama moći, a utrkuju se da objasne da ih politička i društvena zbivanja ne interesuju, iako ta zbivanja oblikuju njihovu budućnost. Poseban doprinos ovakvom stanju daju predstavnici studentskih krovnih organizacija koji su i najtiši i najnevidljiviji kad je riječ o borbi za studentska prava, ali i šire građanska prava, a što je obrnuto proporcionano koristima koji oni pojedinačno imaju upravo zastupajući studente.

Što jedan student može da izgubi ako traži svoja prava? Jednu ili dvije tokom studija, ali može da dobije daleko više u dijelu samoizgradnje i ličnog pečata u društvu u kojem živi.

Istraživanje CGO-a ukazuje da 50% mladih želi da napusti Crnu Goru, a među njima prevladavaju upravo oni koji su u procesu obrazovanja. Ovo opominje da mladi u Crnoj Gori zapravo odustaju i prije nego što su pokušali nešto uraditi, a sve nas treba da brine budućnost države iz koje žele da odu mladi koji već imaju određeno visoko obrazovanje.

Crna Gora je napravila određeni iskorak u dostupnosti visokog obrazovanja. Novim Zakonom o visokom obrazovanju je uvedeno besplatno studiranje na Univerzitetu Crne Gore (UCG) i obavezna praksa na svim predmetima. Ostaje i dalje značajan prostor u kojem visokobrazovne institucije moraju raditi kako bi suštinski unaprijedile svoju transparentnost, otvorenost, izvrsnost i uticaj, što su kriterijumi po kojima Webometrix rangira univerzitete i gdje crnogorski univerziteti hronično bilježe loše rezultate. Uloga profesora je ključna za razvijanje kritičke oštrice kod studenata i kada oni prestanu ćutati na goruće društvene probleme imaćemo osnovu da govorimo o ozbiljnoj akademskoj zajednici, a ne o interesnim grupama profesora upitnih referenci, sa rijetkim izuzecima koji imaju integritet i naučna postignuća.

Crnogorski studenti treba da znaju da niko neće rješavati njihove probleme, već će se ti problemi njihovom nezainteresovanošću i neaktivnošću samo gomilati, a njihove perspektive u društvu se dalje sužavati. Stoga, CGO poziva studenti da aktivnije istupe, da se bore za svoja prava i da u toj borbi budu hrabri i istrajni, jer studenti imaju moć da proizvedu promjene a nema razloga da se te moći odriču.

Mira Popović, saradnica na programima