Ojačani kapaciteti OCD za borbu protiv korupcije u Podgorici, Ulcinju i Nikšiću

U Podgorici se danas, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), završio drugi modul obuke za predstavnike/ce četiri organizacije civilnog društva čiji su projekti podržani kroz projekat Smjestimo korupciju u muzej!.

Cilj ovog programa obuke bio je da se ojačaju kapaciteti lokalnih organizacija civilnog društva, različitog stepena razvoja, koje će u predstojećem periodu, kroz podržane projekte, sprovoditi aktivnosti kojima će dati doprinos borbi i sprječavanju korupcije u svojim lokalnim zajednicama, odnosno u konkretnom slučaju u Podgorici, Ulcinju i Nikšiću.

CGO - Trening jačanje kapaciteta OCD

U okviru prvog trodnevnog modula, koji je održan od 23. do 25. marta 2018, učesnici/ce su bili u prilici da nauče više o upravljanju projektima, sa fokusom na projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, počev od značaja projektnog ciklusa, preko načina izrade i praćenja realizacije matrice logičkog okvira, do narativnog i finansijskog izvještavanja. Drugi trodnevni modul održan je od 30. marta do 01. aprila 2018, sa fokusom na konkretne komunikacione alate kojima se može poboljšati vidljivost projekata, vodič za vidljivost Evropske komisije za projekte podržane od strane EU, upotrebu društvenih mreža u komunikaciji projektnih aktivnosti, kao i na razvijanje informacionih materijala u skladu sa pravilima vidljivosti Evropske komisije.

Projekat Smjestimo korupciju u muzej! ima za cilj doprinos smanjenju korupcije na lokalnom nivou i povećanje uključenosti građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Projektom je predviđeno da se kroz neposrednu saradnju OCD, državnih institucija i građana/ki utiče na povećanje transparentnosti rada opština u Crnoj Gori, kao i na sprovođenje antikoruptivnih politika.

Projekat Smjestimo korupciju u muzej! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Miloš Knežević, PR/saradnik na programima