Predsjednička kampanja kroz medije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je, u okviru projekta „SPINoFACT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica“, predstavio prve nalaze monitoringa medijske kampanje za predsjedničke izbore koji se održavaju 15. aprila 2018. godine.

Asistentkinja na projektima u CGO-u, Bojana Knežević, naglasila je da se radi o presjeku kampanje u medijima posmatranom periodu od 15. do 26. marta kada je istekao rok za dostavljanje kandidatura za predsjednika Crne Gore. „Monitoring obuhvata kvalitativno i kvantitativno istraživanje. U tom kontekstu, praćen je ukupan broj medijskih objava kandidata po tipu medija i po kandidatima, zastupljenost kandidata u medijima, planiranost i neplaniranost objava, ton kampanje kandidata, teme koje su dominantne u kampanji, međusobni napadi i kritike predsjedničkih kandidata, kazala je ona. Dodatno, ona je pojasnila da je istraživanjem obuhvaćeno 17 štampanih i elektronskih medija, i  to  televizije – RTCG1, Vijesti, PinkM i Prva; dnevni listovi – Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine i Sloboda, kao i portala – Cafe del Montenegro (CdM), Analitika, Vijesti, RTCG, Antena M, Standard, FOS Media i IN4S.

SPINoFACT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica

Željka Ćetković, saradnica na programima u CGO-u, predstavljajući rezulate, istakla je da ukupan broj objava za temu «Predsjednički izbori 2018» kod sva tri tipa medija 1600, od čega je najviše objava bilo na portalima 56,94%, zatim u štampanim medijima 25,78% i na kraju na TV sa 17,25%. Pri tome,  više od polovine objava (53,35%) se odnosilo na kritiku drugog predsjedničkog kandidata, u odnosu na predstavljanje sopstvene izborne ponude.“ U osvrtu na pojedinačne medije, Ćetković je navela: „Najviše objava o predstojećim izborima u štampanim medijima bilo je u Danu – 134, zatim Slobodi – 79, ND Vijesti – 72, Dnevnim novinama – 67 i Pobjedi – 59. Na televizijama, najviše objava je bilo na televiziji Vijesti 109, pa na TVCG 74, na Pink M 57 i Prvoj 38. A na portalima, prednjači portal Vijesti sa 162 i CdM sa 156, a slijedi Portal Analitika sa 128, Portal RTCG sa 109, Antena M sa 96, Standard sa 92, FOS Media sa 88 i IN4S sa 80 objava.“ U odnosu na teme, ona je pojasnila da se čak 65% objava odnosilo se na izborne procedure, dok su ispod 10% bile teme koje se tiču pitanja korupcije, predviđanja rezultata, ekonomska pitanja i sl.Ove izbore za sada karakteriše manja zastupljenost identitetskih pitanja, što je neobično u odnosu na prethodne, ali nije isključeno da će aktuelizovati više u nastupajućem periodu“, ocijenila je Ćetković.

U kvantitativnom dijelu, istraživači su izmjerili da je ovim temama posvećeno ukupno 884 087 mm2 pokrivenosti u štampanim medijima, odnosno 23 934 sekundi na TV stanicima.

Predsjednički kandidati Milo Đukanović i Mladen Bojanić su izjednačeni sa brojem objava odnosno obojica imaju po 715 objava, pri čemu je mjerenje za Đukanovića počelo od dana njegove zvanične kandidature – 20. marta. Slijede, Draginja Vuksanović sa 287, Marko Milačić sa 281, Hazbija Kalač 97, Vasilije Miličković 169 i Dobrilo Dedeić 63. Predsjednički kandidat Milo Đukanović najviše je pominjan od strane drugih subjekata u istom periodu i to 562 puta. Najaktivniji po medijskim objavama do sada je bio Mladen Bojanić, i to kako u kritici predsjedničkog kandidata DPS-a tako i u promociji sopstvene ponude.“

Kada se analizira ukupna slika, najviše negativnih medijskih objava bilo je o predsjedničkom kandidatu Milu Đukanoviću (62%), dok je najviše pozitivnih dobila predsjednička kandidatkinja Draginja Vuksanović (86.52%). Mediji se u značajnoj mjeri polarizuju oko ključnih predsjedničkih kandidata. Tako je Đukanović najviše negativnih objava imao je u dnevnom listu Dan (50), zatim na TV Vijesti (24) i na portalu Vijesti (46), a najviše pozitivnih na televiziji Pink M – 27,  portalu CdM – 27 i u Dnevnim novinama – 13. Na drugoj strani, Bojanić je imao najviše negativnih objava na Pink M – 21, 15 na portalu CdM i u Pobjedi/Dnevnim novinama po 6 negativnih objava, a najviše pozitivnih na TV Vijesti (22), portalu Vijesti (38) i u dnevnom listu Dan (22),“ navela je Ćetković.

Kada je riječ o kvantitativnoj zastupljenosti, do 26. marta najviše prostora (mm2) za planirana istupanja dao je dnevni list Sloboda kandidatu Mladenu Bojaniću i to 46 861 mm2. Draginja Vuksanović je najviše prostora dobila u Danu – 20 088 mm2, a Milo Đukanović u Dnevnim novinama i to 17 822 mm2. U sekundama za planirana medijska istupanja, do 26. marta, najviše ih je dobio Mladen Bojanić na TV Vijesti i to 2 003 sekunde i Milo Đukanović na TV Prva – 1 815 sekundi.

Ćetković je posebno obradila političko oglašavanje, objašnjavajući da je u posmatranom periodu, od  15. do 26. marta 2018, identifikovano isključivo na Javnom servisu (TVCG1 i TVCG2), a u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika. „S tim u vezi, Marko Milačić se na Javnom servisu, od 6. marta, oglašavao ukupno 79 minuta, Vasilije Miličković, od 07. marta 154 minuta, Draginja Vuksanović od 23. marta – 22 minuta i Hazbija Kalač, od 23. marta svega 16 minuta“, rekla je ona.

Projekat „SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica” ima za cilj da doprinese promociji dobrih praksi i unaprjeđenju zakonodavnog okvira kada je riječ o političkom oglašavanju i predstavljanju izbornih ponuda u medijima u Crnoj Gori. Osim toga, cilj projekta jeste unaprjeđenje saradnje između medija, relevantnih institucija, političkih partija i nevladinih organizacija, kao i podizanje svijesti javnosti o značaju kvalitetnog i objektivnog informisanja građana i građanki tokom izbornih kampanja. Stručni dio istraživanja za potrebe projekta uradila je kompanija Arhimed. CGO je sa Arhimedom iz podršku Kraljevine Holandije već pratio medijsku pokrivenost i zastupljenosti izbornih aktera kroz istoimeni pilot projekat a na primjeru lokalnih izbora u Petnjici, Mojkovcu i na Cetinju koji su održani krajem novembra 2017. godine. Nakon predsjedničkih izbora slijedi konačni izvještaj.

Miloš Knežević, PR/saradnik na programima