Slijedi jači monitoring institucija za borbu protiv korupcije

Predstavnici 14 nevladinih organizacija (NVO) potpisali su Memorandum o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, čiji je cilj, kako je saopšteno, jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za tu negativnu pojavu.

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Memorandum su potpisali Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), UL-Info iz Ulcinja, Institut alternativa (IA), Za Druga iz Petrovca, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Juventas, Bonum iz Pljevalja i Aktivna zona sa Cetinja.

Koaliciju čine i Bjelopoljski demokratski centar iz Bijelog Polja, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), Sindikat doktora medicine Crne Gore, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija” iz Nikšića i Monitoring grupa Ulcinj – MogUL.

Izvršna direktorka CGO, Daliborka Uljarević, pojasnila je na konferenciji za medije da su strateški ciljevi Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima posebnog rizika za korupciju, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija za borbu protiv korupcije, kao i podizanje nivoa informisanosti, svijesti i aktivizma građana.

Ona je rekla da će, u narednom periodu, u fokusu Koalicije biti praćenje i unaprjeđenje postojećih politika i mehanizama za sprječavanje i borbu protiv korupcije na različitim nivoima.

Naše organizacije se, vrlo široko, bave tematskim oblastima i pokušaćemo da te postojeće kapacitete i potencijale homogenizujemo, kako bi imali što efikasniji odgovor“, pojasnila je Uljarević.

Ona je ocijenila da će rezultati koji se odnose na borbu protiv korupcije, uticati na napredak Crne Gore u evropskim integracijama.

„Vizija naše Koalicije je Crna Gora kao otvoreno društvo odgovornih građana i vladavine prava. Fokus će biti na jačanju građanske svijesti, civilnog sektora i ukupnih kapaciteta društva u borbi protiv korupcije na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou, jer su ti nivoi vrlo često isprepletani“, istakla je Uljarević.

Evropska unija (EU) je potvrdila svoju privrženost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali je istovremeno istakla da je to uslovno i da će zavisiti od rezultata koji se ostvare u pojedinačnim državama, koje teže da budu članice EU, kao i da je civilno društvo i nezavisni mediji imaju poseban značaj u procesu demokratizacije“, rekla je Uljarević.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, saopštio je da će ta NVO kroz ovaj projekat doprinijeti izradi izvještaja na lokalnom, kao i na nacionalnom nivou, zahvaljujući istraživačkim kapacitetima koje posjeduju.

Aplikacija, koju će CeMI razviti, u saradnji sa CGO, omogućiće da, na jednostavan način, svako prijavi koruptivne radnje. Svi koji imaju smart telefon mogu istog trenutka da fotografišu, snimaju audio, video zapis i da prijave kompletan slučaj. Nakon što ta prijava bude primljena, procesuiraćemo je i na taj način omogućiti građanima da prijave slučajeve korupcije“, pojasnio je Vujović.

Prema njegovim riječima, posljednji izvještaj Evropske komisije je bio poprilično loš, i ukazao je, kako je podsjetio, da Crna Gora ima disfunkcionalne institucije.

Naredni period, biće veoma značajan sa aspekta ispunjavanja uslova iz Poglavlja 23, odnosno rezultata koje će Crna Gora ispuniti, kao uslova u procesu evropskih integracija“, kazao je Vujović.

Predsjednica Sindikata doktora medicine, Milena Popović Samardžić, kazala je da ta sindikalna organizacija namjerava kroz projekat „Struka ispred politike“, za koji su sredstva dobili od CGO-a, da ukaže na zloupotrebu zdravstvenog sistema.

„Naš cilj je da, u saradnji sa CGO, učinimo vidljivijim probleme u zdravstvenom sistemu, koji je jedan poprilično zatvoren sistem i jako se teško dolazi do stvarnih, realnih problema koji postoje unutar njega“, istakla je Popović Samardžić.

Taj cilj se, kako smatra, najefikasnije može realizovati „ako sami inicijatori pripadaju tom sistemu“.

U tu svrhu, tehnička, ali i svaka druga logistička podrška, od velikog je značaja, s obzirom da se želimo baviti temama koje se tiču sistemske korupcije, počev od javnih nabavki, zapošljavanja, dodjele specijalizacija, imenovanja direktora i ostalog rukovodećeg kadra“, pojasnila je Popović Samardžić.

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Predsjednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore, Slavko Milić, smatra da je jačanje kapaciteta organizacija, koje se bave pitanjem korupcije i sprečavanjem iste, od posebnog značaja za svaku od tih organizacija.

Laptopovi koje smo dobili, pomoći će nam da ojačamo naše tehničke kapacitete, prije svega u borbi protiv korupcije, ali i da pratimo aktivnosti na terenu. Laptop je pogodan za terenski rad i on će doprinijeti da oni koji aktivno rade na suzbijanju korupcije, njenom praćenju, evidentiranju i radu na samom terenu, dobiju određene informacije i  da ih lakše plasiraju, ali i analiziraju rezultate“, kazao je Milić.

Koalicija  za transparentnost i borbu protiv korupcije je dio aktivnosti projekta „Smjestimo korupciju u muzej!“, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, i predstavlja treću fazu šireg programa CGO-a sa ciljem doprinosa smanjenju korupcije na lokalnom nivou.