Inicijativa za obustavljanje postupka razrješenja Vanje Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK)

SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA ANTIKORUPCIJU
Daliborka Pejović, predsjednica Odbora

Članovi Odbora

Podgorica 18.06.2018. godine

Predmet: Inicijativa za obustavljanje postupka razrješenja Vanje Ćalović-Marković sa mjesta članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK)

Poštovani poslanici/ce,

dana 29.05.2018. godine, pomoćnik direktora Agencije za sprječavanje korupcije, donio je odluku br. UPI-02-01-57/26-2017 kojom je utvđeno da je Vanja Ćalović Marković prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije. O istoj odluci obaviješten je Odbor za antikorupciju, kao organ nadležan za izbor i imenovanje članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Tokom vođenja postupka Ćalović Marković nije pružena nikakva mogućnost da se izjasni na bilo koju okolnost ili činjenicu koja se navodi u odluci pomoćnika direktora Agencije.

Takođe, Ustavni sud je još dana 30.01.2018. godine donio Odluku U-II br.4/16 i 19/16 kojom je utvdio da su Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionere suprotna Ustavu Crne Gore i po kojoj odluci pomoćnik direktora uopšte nema ovlaćenja da donosi ovakve odluke.

U članu 42. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da će se povreda odredaba tog zakona utvrđena konačnom, odnosno pravnosnažnom odlukom smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera, radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.

U konkretnom slučaju pred Upravnim sudom vodi se upravni spor poslovne oznake U.br.3789/17 a radi poništenja sporne odluke, pa je nesporno da ta odluka nije pravnosnažna.

Pored toga, članom 87. propisani su uslovi za razrješenje člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, i u stavu 3. propisano je da se postupak razrješenja pokreće na predlog najmanje tri člana Savjeta. U konkretnom slučaju, to je izostalo jer je i Savjet Agencije za sprječavanje korupcije zauzeo stav da će u ovom slučaju sačekati pravnosnažnu sudsku odluku.

Stoga vas pozivamo da u konkretnom slučaju poštujete Ustav, zakone i odluku Ustavnog suda i sačekate pravnosnažnu sudsku odluku prije pokretanja bilo kakvog postupka protiv Vanja Ćalović Marković.

Ukoliko Odbor za antikorupciju Skupštine Crne Gore, i pored argumenata koje smo predstavili, nastavi postupak razrješenja, smatraćemo da je u pitanju politički obračun sa slobodnomislećom aktivistkinjom nevladinog sektora a sa ciljem protjerivanja iz Agencije za sprečavanje korupcije zbog njenih javno iznijetih stavova i djelovanja suprotnom interesima Demokratske partije socijalista (DPS).

S poštovanjem,

Podnosioci inicijative:

 1. Stevo Muk, Institut alternative (IA)
 2. Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
 3. Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
 4. Zlatko Vujović, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)
 5. Goran Đurović, direktor, Media centar
 6. Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava
 7. Jovana Marović, Politikon mreža
 8. Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo
 9.  Budisavka Mira Saveljić, Sigurna ženska kuća
 10.  Ratko Cerović, izvršni direktor Likud Montenegro
 11.  Maja Raičević, Centar za ženska prava
 12.  Ervina Dabižinović, ANIMA -centar za žensko i mirovno obrazovanje
 13.  Nataša Kovačević, Green Home
 14.  Dejan Milovac, MANS
 15.  Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju (CDT)
 16.  Darko Saveljić, Centar za zaštitu i proučavanje prica
 17.  Aleksandra Pavićević, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
 18.  Zdravko Janjušević, Bjelopoljski demokratski centar
 19.  Miloš Marković, Aktivna zona Cetinje
 20.  Saša Mijović, 4 life
 21.  Nada Ristanović, SOS za žene i djecu žrtve nasilaj Bijelo Polje
 22.  Đorđe Trajčevski , Alternativni kreativni centar Tivat
 23.  Bojana Jokić, LGBT Forum Progres
 24.  Vuk Iković, Crnogorsko društvo ekologa
 25.  Xhemal Peroviq, Mog-UL
 26.  Andrija Marićević, Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore
 27.  Ratko Čogurić, Argus
 28.  Milka Stojanović, Udruženje paraplegičara Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin
 29.  NVO Signum, Bar
 30.  Milomir Pavlović, NF “Želim ti proljeće”, Danilovgrad
 31.  Aleksandar Jerotić, NVO Pandora, Herceg Novi
 32.  Borislav Ćulafić, NVO Stečajci u Crnoj Gori
 33.  Mirsala Tomć, Udruženje za razvoj civilnog društva, Bjelo Polje
 34.  Dušan Rakočević, NVO Srce, Mojkovac
 35.  Aida Perović Ivanović, NVO Prima
 36. Pave Orović, NVO Eko Bjelasica, Bijelo Polje
 37. Zenepa Lika, MSJA, Ulcinj
 38. Ruzmir Osmanović, NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje
 39. Mladen Španjević,  NVO Evropski omladinski centar Crne Gore
 40. Drago Zeković, Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Bijelo Polje
 41. Vanja Kojović, NVO Omladinski kulturni klub Akovo
 42. Nikola Čabarkapa, NVO Eko pokret Bijelo Polje
 43. Prebiračević Uglješa, NVO Bjelopoljski Savez nevladinih organizacija
 44. Safet Adžibulić, NVO Bihorski parlamen
 45. Marina Vujačić
 46. Aleksandra Gligorović

DOSTAVLJENO:

 • Daliborka Pejović, predsjednica Odbora
 • Željko Aprcović, član Odbora
 • Obrad Stanišić, član Odbora
 • Nikola Rakočević, član Odbora
 • Dragutin Papović, član Odbora
 • Branka Tanasijević, članica Odbora
 • Filip Vuković, član Odbora