Vlada Crne Gore podržala inicijativu za REKOM

Koalicija za REKOM pozdravlja zaključak Vlade Crne Gore, kojim je danas na 83. sjednici, podržana Inicijativa za osnivanje REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine), a nakon premijerove najave na prošlonedjeljnom sastanku sa delegacijom Koalicije za REKOM. Pozdravljamo i spremnost premijera Duška Markovića da na samitu Berlinskog procesa u Londonu iskaže opredijeljenje Crne Gore da učestvuje u osnivanju REKOM-a, potpisivanjem Deklaracije o osnivanju REKOM-a, i da ubuduće energično podržava ovaj proces koji ima veliki značaj za pomirenje u regionu.

Podsjećamo da je zvanična Crna Gora imala kontinuiran pozitivan odnos prema Inicijativi za REKOM, a direktnu podršku je prvi pružio tada predsjednik Filip Vujanović, što je imalo značaja i u regionalnom kontekstu. Takođe, tokom kampanje prikupljanja potpisa građana i građanki, tadašnji premijer Igor Lukšić je lično dao svoj potpis potvrđujući i time pozitivan stav Vlade prema ovoj Inicijativi. Konačno, u Skupštini Crne Gore su organizovane konsultacije na kojima su svi poslanički klubovi izrazili načelan pozitivan stav prema formiranju REKOM-a, a konsultacije je otvorio i dajući podršku Inicijativi na njima govorio tadašnji predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.

Inicijativa za formiranje REKOM-a prepoznata je u okviru Berlinskog procesa, tj. od strane nosilaca Berlinskog procesa iz EU kao jedinstveni regionalni mehanizam koji može doprinijeti regionalnoj saradnji i snaženju partnerstva između donosioca odluka i civilnog društva u oblasti pomirenja. Koalicija za REKOM zagovara da se na predstojećem samitu u Londonu, inicira ili potpiše međudržavna Deklaracija o osnivanju REKOM-a od strane premijera država zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku spremne da pokrenu procedure za osnivanje REKOM-a. Deklaraciju su pripremili članovi Regionalnog ekspertskog tima Koalicije za REKOM, sačinjenog od izaslanika predsjednika država zemalja bivše Jugoslavije, a u skladu sa Izmjenama Statuta REKOM, koji su predložili izaslanici za REKOM u konsultacijama sa predsjednicima tokom 2014. godine.

Stoga, zaključci Vlade Crne Gore mogu biti snažan podsticaj i za druge vlade u regionu, a Crna Gora može preuzeti i proaktivniji pristup u zagovaranju za dinamiziranje aktivnosti u pravcu uspostavljanja REKOM-a, posebno imajući u vidu složenost susjedskih odnosa u regionu i činjenicu da jedino Crna Gora nema ozbiljnih otvorenih pitanja ni sa jednom od država bivše Jugoslavije na koji se Inicijativa odnosi.

Nataša Kandić
Koodinatorka Inicijative za REKOM

Daliborka Uljarević
Izvršna direktorka CGO-a

Dragoljub Duško Vuković
Javni zagovarač Inicijative za REKOM u Crnoj Gori