Vlada Crne Gore mora zaštititi crnogorske diplome

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ponovo uputio Ministarstvu prosvjete, i Vladi Crne Gore, Urgenciju za HITNO rješavanje problema nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji. CGO je od septembra 2017. kroz komunikaciju sa nadležnim organima ukazivao na ovaj problem, ali na žalost nije došlo do njegovog rješavanja, već do eskalacije kojoj sada svjedočimo.

Podsjećanja radi, prije gotovo godinu dana smo otvorili pitanje (ne)priznavanja diploma Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Srbiji za potrebe tržišta rada. Ministarstvo prosvjete nam je tada odgovorilo da je upućeno u ovu situaciju, da imaju izvanrednu saradnju sa ENIC centrima u regionu, uključujući i Srbiju, kao i da će se obratiti nadležnom ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u cilju rješavanja tog problema. Istim povodom, a kako u međuvremenu nije bilo nikakvog napretka, CGO je u novembru 2017. uputio prvu Urgenciju Ministarstvu prosvjete.

Sada se studenti javljaju CGO-u sa dodatnim problemom – od juna ove godine je zaustavljeno priznavanje crnogorskih diploma i za potrebe nastavka obrazovanja u Republici Srbiji, a što je u isključivoj nadležnosti tamošnjih univerziteta.

Znači, pored ENIC centra koji ne priznaje crnogorske diplome za tržište rada u Republici Srbiji, sada je raširena praksa da ih ni univerziteti u Srbiji ne priznaju za potrebe daljeg obrazovanja!

CGO cijeni da hitnu i najadekvatniju mjeru za rješavanje ovog ozbiljnog međudržavnog pitanja može i mora sprovesti isključivo Vlada Crne Gore i nadležno Ministarstvo prosvjete, a kako bi zaštitili kredibilitet crnogorskih visokoškolskih ustanova na regionalnom i međunarodnom tržištu rada i visokog obrazovanja, kao i interese studenata koji su završili naše fakultete.

Podsjećamo da se radi o kršenju Lisabonske konvencije od strane Republike Srbije kao potpisnice iste, pa nema sumnje da Crna Gora mora svoj interes zaštiti i kroz Komitet Konvencije o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope koji ima po jednog predstavnika svake zemlje potpisnice, pa tim i Crne Gore, kao i u bilateralnoj komunikaciji sa Republikom Srbijom.

Ministarstvo prosvjete Crne Gore je ranije najavilo obraćanje Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije radi rješavanja ovog problema. Međutim, ostalo je nejasno da li je do toga zaista došlo i što je bio odgovor nadležnog srpskog Ministarstva, odnosno na koji način naše Ministarstvo prosvjete namjerava zaštiti interese naših visokoškolskih ustanova i studenata.

Činjenica je da problem nije riješen, već je u međuvremenu eskalirao. Šteta po crnogorske visokoškolce raste, jer oni ne mogu kao do sada nastaviti svoje master i doktorske studije u susjednoj Srbiji niti potražiti zaposlenje na tržištu rada u Srbiji.

Pojašnjenja radi, novonastala situacija je vezana za politiku univerziteta u Republici Srbiji, a ne samo za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju u Srbiji, kako je to bilo “opravdanje” za problem priznavanja crnogorskih diploma za tržište rada od strane ENIC centra. Ukrako, danas Srbija osporava priznavanje svih studijskih programa iz Crne Gore čije su osnovne studije po Bolonji trajale tri godine, a posebno specijalističke, koje se kao četvrta godina u Srbiji više ne priznaju. Nejasno je zašto je došlo do promjene politike i prakse u Srbiji jer se ranije uredno vršilo priznavanje istih diploma iz Crne Gore i po modelu 3+1 za nastavak obrazovanja, a od ove godine se prekida sa obradom tih zahtjeva iz Crne Gore.

Trenutno stanje je zabrinjavajuće i važno je da država nađe način da zaštiti sve koji su završili svoje studije na akreditovanom i licenciranim visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori. Svaka država mora braniti svoje obrazovne isprave i uticati na sprovođenje međunarodnih propisa institucionalno, jer pojedinci u ovom slučaju ostaju nemoćni, dok nevladin sektor tu ne može značajnije uticati.

Stoga je CGO ponovo apelovao na Vladu Crne Gore da hitno aktivira shodne mjere kroz svoje zakonske nadležnosti i mehanizme i da traži od Republike Srbije da bez odlaganja riješi sve zahtjeve o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja za potrebe tržišta rada, kao i za nastavak obrazovanja, koje dolaze iz Crne Gore u skladu sa njihovim važećim, a ne planiranim, nacionalnim propisima, kako se to recipročno čini i u Crnoj Gori za sve obrazovne isprave koje dolaze iz Srbije u skladu sa Lisabonskom konvencijom i važećim crnogorskim zakonodavstvom.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica