Zakon o akademskom integritetu važan iskorak, ali je neophodno propisati i odgovornost mentora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja činjenicu da je Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog Zakona o akademskom integritetu, koji je jedinstven takav zakonski tekst ne samo u regionu već i šire, a predstavlja odgovor na praksu na koju je i CGO godinama ukazivao zagovarajući efikasniji zakonodavni i institucionalni odgovor.

Zakon uvodi niz solidnih rješenja u čijem je koncipiranju kroz članstvo u radnoj grupi za izradu ovog teksta i CGO učestvovao, a pratićemo i njegovu primjenu.

Ipak, sa žaljenjem konstatujemo da je propuštena prilika da se adekvatno reguliše važno pitanje i mentorske odgovornosti kad je riječ o plagijarizmu, a što bi samom Zakonu dalo i snažniji preventivni karakter.

Zakon definiše akademski integritet kao akademsko ponašanje koje obezbjeđuje očuvanje akademske čestitosti, dostojanstva profesije, kvaliteta rada i proizvoda rada, duha ravnopravne saradnje sa svim učesnicima akademskog procesa, usmjerenosti na istinu kao temeljnu vrijednost i poštovanje zakonskih propisa kao osnove odgovornosti članova akademske zajednice odnosno svako ponašanje koje je u skladu sa načelima akademskog integriteta. Propisuje osnovna načela i oblike kršenja akademskog integriteta, sa fokusom na plagijarizam, oblike plagijarizma, ali i druge oblike kršenja akademskog integriteta, poput studentskih prevara.

Zakon propisuje da će se za potrebe procesuiranja kršenja akademskog integriteta i rada na  unaprijeđenju u ovoj oblasti osnovati Etički komitet, koji će imanovati Vlada Crne Gore, a čije će nadležnosti biti da donosi i prati primjenu Etičke povelje; promoviše načela akademskog integriteta; odlučuje po prijedlogu za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore; daje mišljenje o propisima i inicijativama koja se tiču akademske etike; podnosi Vladi Crne Gore godišnji izvještaj o svom radu, itd. Takođe, ovaj Zakon prepoznaje i etičke odbore na nivou visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori, koji će biti prvostepeni organi u slučajevima kršenja akademskog integriteta.

Za sve radove odbranjene na matičnoj visokoškolskoj ustanovi u Crnoj Gori, odgovornost za rješavanje je na istoj da riješi po prijedlogu za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta. Jedna od novina jeste i potpisivanje etičke izjave od strane autora djela (naučnih radnika, odnosno nastavnika i saradnika, svih studenata master i doktorskih studija), a ista se potpisuje i prilikom izbora u zvanje. Uvedena je i obaveza provjere autentičnosti master i doktorske teze, dok diplomski radovi podliježu postupku provjere u skladu sa pravilima ustanove.

Međutim, Zakon je praktično zanemario mentorsku odgovornost za izradu i vjerodostojnost akademskih radova dajući samo okvirnu odredbu koja obavezuje mentore da prate izradu rada kandidata uvažavajući načela akademskog integriteta u skladu s pravilima ustanove. Time se mentori koji su dužni da nauče studente i budu sa njima tokom procesa istraživanja razvoja akademskih radova aboliraju od odgovornosti ukoliko taj rad nije u skladu sa akademskim pravilima.

CGO je predlagao sljedeću normuMentor za čijeg kandidata se utvrdi da je plagirao će biti  javno prozvan u sljedećem Biltenu ustanove čime se ograničava njegovo mentorstvo u tranjanju od najmanje jedne akademske godine do četiri akademske godine u zavisnosti od težine prekršaja. Ovo rješenje je oštro odbijeno od strane predstavnika akademske zajednice u radnoj grupi, a konačna verzija usvojenog prijedloga na sjednici Vlade ukazuje da je i Vlada stala iza zaštite mentora bez ikakvog utemeljenja. To otvara i sljedeća pitanja: da li to znači da naši profesori nijesu kompetentni da budu mentori bez straha da se može desiti da je njihov kandidat plagirao, ili se radi o planiranom nemaru sa kojim se mentori odnose prema kandidatima i njihovim radovima, zašto i Vlada štiti pristup u kojem članovi akademske zajednice ne žele da preuzmu ni minimalnu odgovornost za svoj tekući rad?

CGO se snažno zalaže za prevenciju i represiju kad je riječ o kršenju svih pravila akademskog integriteta, a posebno plagijata. Ovaj Zakon u mnogo čemu vidimo i kao krunu naših napora da se ta oblast uredi, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Crne Gore koji će proizvoditi adekvatne efekte i doprinositi unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja.

Nadamo da će poslanici Skupštine Crne Gore uvažiti prijedlog CGO-a i obavezati mentore da posvećenije rade sa studentima čime će se ovaj zakonski tekst u cjelosti zaokružiti postavljajući osnov za preveniranje plagijata i drugih oblika kršenja akademskih pravila.

Mira Popović, saradnica na programima