Zašto Tužilaštvo prikriva nezakonitosti na Filozofskom fakultetu UCG?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra čudnim da Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću nije našlo osnov za pokretanje postupka, a na bazi krivične prijave koju je CGO podnio protiv lica odgovornih za nezakonito postupanje u poslovanju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG).

Tužilaštvu je, iz CGO-u nepoznatog razloga,  bilo potrebno više od tri godine da donese ovakvu odluku  iako je rok za postupanje po prijavi tri mjeseca, a izuzetno zbog složenosti predmeta može biti šest mjeseci, čime je i načelo odlučivanja u razumnom roku povrijeđeno. Vrijedi primijetiti i da je  obavještenje ODT Nikšić o odbacivanju krivične prijave putovalo iz Nikšića do Podgorice skoro tri mjeseca odnosno taman onoliko koliko je realno Tužilaštvu i bilo dovoljno da odluči o osnovanosti krivične prijave.

Podsjećanja radi, CGO je 2015. godine poslao Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dokumentaciju koja se odnosi na interne revizorske nalaze o finansijskom poslovanju Filozofskog fakulteta UCG a koja nesumnjivo ukazuje na zabrinjavajući obim nezakonitosti u funksionisanju Filozofskog dakulteta UCG. Vjerovali smo da to zahtijeva hitnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje i sankcionisanje odgovornih lica. Preciznije, od 10.marta do 9.aprila 2015.godine, CGO je podnio Tužilaštvu krivičnu prijavu sa dvije dopune i dokaznim materijalom. Uz jedno ranije davno obavještenje, a na interesovanje CGO-a, da je predmet upućen u ODT Nikšić kao mjesno nadležnom, tek nakon više od tri godine smo dobili i odbačaj ove prijave bez sadržajnog obrazloženja a uz instrukcije da „ukoliko nijeste zadovoljni odlukom ovog tužioca, imate pravo da podnesete krivičnu prijavu protiv određenog lica za koje smatrate da je odgovorno za određeno krivično djelo“.

Znači, za Tužilaštvo nije sporno što se Filozofski fakultet godinama nedomaćinski kreditno zaduživao, a kredite prikazivao u svojim izvještajima kao prihod kršeći time osnovna računovodstvena pravila i procedure, plus iste kredite trošio za isplatu troškova koji nemaju karakter nužnosti. Pored toga, nenamjensko trošenje sredstava opredijeljenih za poreze i doprinose je dovelo i do akumuliranog poreskog duga od 726.111,42€ za 2011. i 2012.godinu, pri čemu je 83,54% tog duga nastalo zbog nenamjenske potrošnje.  Ovo je samo dio nepravilnosti jer je spisak gotovo neiscrpan, a i pored javnih upozorenja CGO-a i ove krivične prijave niko do danas nije odgovarao.

CGO cijeni nedopustivim nalaz kojim je Tužilaštvo aboliralo krivice odgovorne za ovakve malverzacije na Filozofskom fakultetu UCG. Posebno je pitanje na osnovu čega i čijeg stručnog mišljenja je Tužilaštvo poništilo nalaze interniih revizora UCG kako bi zaključilo da nema elemenata bića krivičnog djela u podnešenoj prijavi a koja se u cjelosti zasnivala na dokumentaciji interne revizije UCG. Ako su interni revizori UCG pogrešno utvrdili stanje zar to onda ne bi bio razlog da se otvori postupak protiv njih? Mi, ipak, vjerujemo da su oni dobro uradili svoj posao, ali da su njihovi nalazi poništeni ne snagom činjenica i dokaza već nekim drugim elementima koji ne bi smjeli biti prisutni u odlučivanju Tužilaštva.

Još je nedopustivije da je Tužilaštvo tri godine praktično držalo ovaj slučaj u fioci. A posebna je ironija što se CGO upućuje da radi posao koje Tužilaštvo nije uradilo a na što je bilo obavezno.

CGO neće raditi posao nijedne državne institucije, ali ćemo ukazivati na njihove propuste upravo zato što njihov rad i nadležnosti ne mogu i ne treba da obavlja niko drugi nego oni. Stoga, apelujemo na Tužilaštvo da ozbiljnije pristupi evidentnom problemu finansijskog poslovanja na UCG i njegovim organizacionim jedinicama, da u skladu sa zakonom utvrđuje i procesuira individualno odgovorne, kako bi se ne samo postigao represivni efekat u odnosu na kršenja zakona već bi se i preventivno djelovalo na one koji se i danas osjećaju zaštićenima i možda slične malverzacije i dalje sprovode. To, svakako, uključuje i ponovo preispitivanje ovog slučaja. U protivnom, imaćemo dokaz da u slučaju nezakonitog poslovanja Filozofskog fakulteta UCG pored direktno involviranih i odgovornih na tom Fakultetu imamo i UCG i Tužilaštvu kao one koji aboliraju te direktno odgovorne i prikrivaju nezakonitosti.

Mira Popović, saradnica na programima