Deklaracija ZKO pružila realan osvrt na stanje u civilnom sektoru

Ana Nenezić, koordinatorka programa Centra za građansko obrazovanje (CGO) učestvovala je na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora između Evropske unije i Crne Gore (ZKO) koji je 18. decembra održan u Briselu. Nenezić, punopravna članica ZKO, u ulozi izvjestioca predstavila je izvještaj o stanju u oblasti civilnog društva i medija u Crnoj Gori, kao i prijedlog zaključaka za zajedničku Deklaraciju ZKO-a za ovu oblast.

CGO - Ana Nenezić

Govoreći o značaju koje civilno društvo ima u ukupnom procesu pristupanja Crne Gore EU, Nenezić je podsjetila da je bilo za očekivati, nakon više od šest godina pregovora sa Evropskom unijom, „da možemo konstatovati da su razvijeni partnerski odnosi između Vlade i civilnog društva i suštinska saradnja, uz podsticajno okruženje za rad i djelovanje NVO. Međutim, desilo se nešto sasvim suprotno i bilježimo regresiju kad je riječ o saradnji Vlade i civilnog društva“. Nenezić je ukazala na brojne primjere pritisaka na civilno drušvo i kampanje koje su prevashodno bile usmjerene na diskreditaciju rada kritički orijentisanih nevladinih organizacija. U tom kontekstu je istakla je i slučajeve smjena predstavnika civilnog društva iz Savjeta RTCG-a, Savjeta ASK-a, kao i kampanju usmjerenu prema liderima četiri NVO zbog iskazanog mišljenja o nedostatku mjerljivih rezultata Vlade nakon šest godina pregovara sa EU, a koji se sprovode po istoj matrici, i zahtijevala je adekvatnu reakciju i podršku kako od ZKO-a, tako i od drugih tijela Evropske unije.

Takođe, Nenezić je problematizovala i učešće nevladinog sektora u radnim grupama i drugim tijelima Vlade Crne Gore, ocjenjujući da taj mehanizam nije suštinski dovoljno otvoren pa se gubi na kvalitetu, transparentnosti i legitimitetu pregovaračkog procesa. „Komentari i sugestije NVO-a se a priori doživljavaju kao napad, a ne kao konstruktivna kritika, onemogućava nam se pristup ključnim dokumentima koji su preduslov da bi mogli dati najbolji doprinos i sprovoditi dubinski monitoring pregovaračkog i reformskog procesa“, rekla je Nenezić tokom sastanka.

CGO-ZKO

U oblasti medijaNenezić je podsjetila na brojne otvorene izazove sa kojima se novinari i medijske kuće suočavaju u Crnoj Gori. Upoznala je ZKO sa medijskim zakonima koji su u pripremi, ali i podsjetila da „bez adekvatne primjene i najbolja zakonska rješenja ostaju slovo na papiru, pa je stoga  važno pažljivo pratiti i pripremu ovih nacrta do kraja kako bi uvažili najbolje evropske prakse, ali i primjenu usvojenih rješenja“. Nenezić je apostrofirala i izostanak rezultata u otkrivanju počinilaca i nalogodavaca u slučaju napada na novinarku „Vijesti“ Oliveru Lakić, ali i brojne ranije slučajeve koji ostaju neriješeni i bez napretka u procesuiranju. Pozvala je ZKO da podrži napore rada Komisije za istraživanja napada na novinare i pozove nadležne da im omoguće pristup svim potrebnim dokumentima. Konačno, Nenezić je ukazala na kontinuitet netransparentnih izdvajanja finansijskih sredstava iz javnih fondova za medije, kojima se značajno utiče na medijsko tržište i na uređivačku politiku medija i potrebu zakonskog uređenja ovog pitanja.

Po završenom sastanku, usvojena je zajednička Deklaracija, koja se može naći i linku: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/12th-meeting-eu-montenegro-civil-society-joint-consultative-committee/documents, a koja će biti upućena Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore, Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Evropskoj službi za spoljne poslove, Evropskoj komisiji i Vladi Crne Gore. Deklaracija je uključila intervencije koleginice Nenezić.

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima