Potrebna ozbiljna unaprjeđenja nacrta Zakona o medijima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je pripremio i dostavio Ministarstvu kulture 15 amandmana na Nacrt Zakona o medijima, u okviru javne rasprave koju je ovo Ministarstvo ranije raspisalo.

Najjasniji pokazatelj manjkavosti zakonskog teksta koji je Ministarstvo kulture dalo na javnu raspravu je i broj pristiglih amandmana, kao i puna saglasnost, značajnog dijela medijske zajednice i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima slobode izražavanja i medija. Tome je doprinijela i neobjašnjiva odluka Vlade da uđe u postupak izrade Nacrta zakona o medijima bez analize primjene važećeg Zakona koja bi ukazala na potrebne intervencije, a na što je CGO u kontinuitetu upozoravao.

Treba naglasiti i da je Direktorat za medije Ministarstva kulture, kao nosilac procesa izrade novog Zakona o medijima, obesmislio sve dosadašnje pokušaje sistemskog unaprijeđenja okvira i ambijenta za rad i djelovanje medija u Crnoj Gori, a koji su bili u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksama. Stoga, CGO ne očekuje ni da podnešeni amandmani dobiju adekvatnu podršku i da nađu svoje mjesto u konačnom tekstu Zakona, a posebno imajući u vidu da su grubo ignorisana i mišljenja međunarodnih eksperata na ovaj tekst. To sve, naravno, može samo doprinijeti daljem produbljivanju problema u oblasti medija i osnažiti trend loših ocjena koje Crna Gora bilježi u relevantnim međunarodnim izvještajima.

CGO je od početka insistirao na drugačijem pristupu, a koji bi išao od sveobuhvatne analize, preko usvajanja medijske strategije, pa tek onda do novog zakona. Mi i danas cijenimo da je neophodan širi društveni dijalog različitih zainteresovanih strana, objektivno sagledavanje situacije u oblasti medija, a onda predlaganje rješenja koja će sve to uvažiti.

Iako je napravljen potpuno pogrešan redoslijed koraka u ovom procesu, CGO će do kraja zastupati predložene amandmane kroz dostupne mehanizme i pokušati tako dati doprinos unaprijeđenju predloženih zakonskih rješenja. U javnom je interesu postojanje medija koji mogu ostati nezavisni i istrajni uprkos očiglednom političkom i ekonomskom uticaju i pritiscima, a samim time doprinijeti izgradnji odgovornih institucija, a dužnost nadležnih institucija je da takav okvir kreirajuOvaj Nacrt zakon o medijima to ne obezbjeđuje, iako ima dobrih elemenata i rješenja, te ga je potrebno dodatno ozbiljno unaprijediti.

Amandmanima CGO-a, u najvećem dijelu, predlaže se definisanje pojmovnika, cilja i predmeta zakonakao preduslova za razumijevanje svrhe njegovog donošenja, ali i samih pojmova u kontekstu predloženih rješenja, a posebno precizno definisanje pojma medija, kako bi bilo jasno na koga se zapravo odnose predložena riješenja. Dodatno, predlažemo preciznije definisanje članova koji se odnose na transparentnost finansiranja medija iz javnih fondova, kroz preciziranje Evidencije medija, nadležnosti Ministarstva kulture, odgovornosti organa javne vlasti i posljedica neupisivanja medija u Evidenciju. Insistiramo na većoj zaštiti novinarskih izvoraintegriteta novinaraširem obimu u pristupu informacijama od javnog značaja u posjedu organa javnog sektora i obavezi nosioca javnih ovlašćenja da pružaju tačne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz njihovog djelokruga rada, ali i definisanju njihove odgovornost u slučajevima nedostavljanja traženih informacija medijima.

Pored samostalnih amandmana, CGO je podržao i prijedloge, sugestije i komentare koje su zajednički podnijeli Institut za medije, NVO Media centar, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG), Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), CGO, urednik „Dana“ Nikola Marković, i novinari Mihailo Jovović i Vladan Mićunović.

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima