Veliko interesovanje mladih da uče o liderstvu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 13. do 17. februara, na Ivanovim koritima, Školu mladog liderstva, kroz projekat Aktiviraj me! koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih Vlade Crne Gore.

Ovu VII generaciju Škole mladog liderstvapohađalo je 30 učenika/ca iz 17 crnogorskih opština: Bara, Tivta, Bijelog Polja, Nikšića, Berana, Kotora, Andrijevice, Danilovgrada, Pljevalja, Plava, Herceg Novog, Rožaja, Kolašina, Ulcinja, Podgorice, Mojkovca i sa Cetinja.

Škola mladog liderstva

Petodnevni intenzivni i cjelodnevni program sastojao se od 20 sesija tokom kojih su mladi učili o istorijskom razvoju ideje liderstva, izazovima i problemima modernog liderstva, osobinama lidera, razlici između demokratskog i autokratskog izraza, kao i populizma i liderstva, ali i pristupu lidera i menadžera, uz obradu liderstva u timu i timskog rada. Dodatno, mladi su, kroz praktične vježbe , učili o predstavljanju u javnosti, pisanju dobrog CV-ja i motivacionog pisma. Poseban segment Škole mladog liderstvase odnosio na učenje o  savremenom konceptu, generacijama, kulturi ljudskih prava i mehanizmima zaštite ljudskih prava, zatim o ljudskim pravima LGBT osoba, predrasudama i stereotipima, slobodi izražavanja i slobodi medija u Crnoj Gori, ženskim pravima i nasilju nad ženama, o konfliktima i nenasilnim metodama prevazilaženja konflikata, kao i o vršnjačkom nasilju kao aktuelnom problemu sa kojima se mladi suočavaju. Konačno, polaznici/ce Škole mladog liderstva su, učili o društvenom aktivizmu i volonterizmu, i radili na osmišljavanju akcija koje će, uz mentorsku podršku projektnog tima CGO-a, sprovesti u svojim lokalnim zajednicama i školama.

Škola mladog liderstva

Predavači na VII generaciji Škole mladog liderstva bili su: prof. dr Vladimir Pavićević, predsjednik Društva za istraživanje politike i političke teorije, Marina Miketić NikolićJelena Kulidžan, ekspertkinje u oblasti komunikacija, Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor Asocijacije Spektra, Danilo Ajković, novinar FOS Media, Ljiljana Raičević, predsjednica Sigurne ženska kuća, Patricia Pobrić, direktorica NVO Naša akcija, Nina Marković, novinarka TV Vijesti, Miloš Marković, programski asistent u CRNVO-u i građanski aktivista, Jovan Bojović, generalni sekretar Unije srednjoškolaca Crne Gore, Milo Radulović, suosnivač startapa MARLEQ, Vasilije Radulović, asistent na projektima u CGO-u, Milica Zindović, asistentkinja na projektima u CGO-u i Miloš Knežević, PR/saradnik na programima u CGO-u.

Škola mladog liderstva

Cilj Škole mladog liderstva je da unaprijedi razumijevanje liderstva kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i kapacitete da zastupaju demokratske vrijednosti u školskim i lokalnim sredinama. Na konkurs za VII generaciju Škole mladog liderstva javilo se preko 150 mladih iz čitave Crne Gore, a primljeno je 30 učesnika/ca,shodno projektnom okviru kroz koji je Škola organizovana.

Miloš Knežević, PR/Saradnik na programima