Stati na crtu homofobiji i transfobiji u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 17. maja – Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije, ističe da crnogorsko društvo mora uložiti veće napore u borbi za kulturu ljudskih prava koja bi svakog građanina i građanku priznavala i prihvatala kao jednake pred zakonom i pred društvom bez obzira na seksualne i rodne različitosti. Tu, naravno, posebnu odgovornost imaju institucije.

LGBTI osobe u Crnoj Gori, i pored deklarativne zabrane diskriminacije, još nemaju potrebnu podršku koja bi im omogućila da ostvaruju sva svoja prava i žive život bez straha da će imati neprijatnosti zbog svoje drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ovogodišnji Međunarodni dan protiv homofobije, transfobije i bifobije se fokusira na pravdu i zaštitu za sve, a UNDP ističe i podršku razvoju inicijativa za okončanje isključenosti, diskriminacije i nasilja protiv LGBTI osoba. Ovaj imperativ je više nego ikad potrebno gajiti, i na liniji toga su i napori CGO-a, a koji su trenutno pojačani u okviru projekta „NE diskriminaciji, DA azličitosti“ .

Stani na crtu homofobiji i transfobiji u Crnoj Gori

Istraživanje javnog mnjenja koje je CGO sproveo u februaru ove godine, radi identifikovanja i pozicioniranja stavova građana i građanki prema LGBTI tematici, ukazuju na pozitivan pomak koji treba iskoristiti da bi se pozicija LGBTI osoba u Crnoj Gori pomjerila od deklarativne tolerancije ka punom prihvatanju i uvažavanju. Podatak da 81% ispitanika navodi da bi pomogli LGBTI osobi u slučaju da svjedoče nasilju nad njom jeste podsticajan za borbu protiv diskriminacije i nasilja.

Takođe, kad je riječ o veoma aktuelnom Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, o kojem će poslanici uskoro glasati,  treba naglasiti da 55% građana i građanki ima pozitivan stav prema usvajanju ovog Zakona, što je prilična promjena u odnosu na manje od petine odnosno 18% iz iz 2016. Ovo treba da bude i ohrabrenje onim poslanicima koji još mjere koliko im to donosi ili odnosi u biračkom tijelu umjesto da budu predvodnici u promociji kulture ljudskih prava.

Na žalost, istraživanje CGO je ukazalo i da bi svega nešto manje od trećine građana/ki prihvatilo svoje dijete u potpunosti ukoliko saznaju da je drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Zato je CGO u posljednjem periodu fokus imao i na rad sa srednjoškolcima, u samim školama i direktno omogućio susret učenika/ca sa pripadnicima LGBTI zajednice i razgovor sa njima o prevenciji i suzbijanju nasilja nad LGBTI osobama. Vjerujući da je srednjoškolski uzrast najplodniji za uticaj na stavove o raznim pitanjima, vrijednostima i principima, ali i njihovo snaženje da se bore za svoja prava i prava onih koji to ne mogu. Kroz  11 radionica smo imali priliku da se i mi upoznamo sa stavovima  mladih ljudi koji su nas pozitivno iznenadili, ali dio njih i ozbiljno zabrinuo jer stege tradicije, predrasuda i stereotipa i dalje bujaju među mladim ljudima u Crnoj Gori. Zato je potrebno nastaviti borbu za LGBTI prava, kako na društvenoj pozornici tako i u Skupštini i usvajati dobra zakonska rješenja koja će stvoriti zakonsku pretpostavku za ravnopravan život LGBTI osobama u Crnoj Gori.

CGO danas slavi različitosti koje su blago za svako društvo, i više od toga – slavi sve lezbejke, homoseksualce, trans, nebinarne, interseksualne i kvir osobe, aktiviste/kinje i organizacije za zaštitu LGBTI prava, koji su sopstvenim primjerom i iskustvom stali na crtu diskriminaciji u Crnoj Gori. I mi danas, i svakog dana, stajemo uz njih i uz borbu za ljudska prava i dostojanstven život LGBTI osoba.

Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije obilježava se svakog 17. maja širom planete u cilju podizanja svijesti o LGBTI pravima i zaštiti protiv kršenja LGBTI prava, i predstavlja simboličan dan LGBTI osoba jer je 17. maja 1990, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) skinula homoseksualnost sa liste menatlnih poremećaja.

Željka Ćetković, saradnica na programima