Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

CGO - Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika