Sudije i tužioci unaprijeđivali znanja i vještine komunikacije sa javnošću

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 30 i 31. maja 2019. godine, u Podgorici, organizovao trening o komunikacionim vještinama za nosioce pravosudnih funkcija, a u okviru projekta Otvorena pravda, koji podržava Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore.  

Tokom dvodnevne intenzivne obuke, 22 predstavnika pravosuđa, iz različitih sudova i tužilaštava, su unaprijeđivala svoje komunikacione vještine i znanja, a imali su i vježbe izlaganja pred kamerom i pripreme za davanje izjava, uz konkretne savjete za specifične i aktuelne situacije. Trening su vodili stručnjaci za odnose za javnošću, Miodrag Strugar i Eleonora Albijanić.

CGO Otvorena pravda trening

Miodrag Strugar, direktor PR agencije Strugar i Albijanić, istakao je da su na ovom trenigu učesnici stekli osnovna znanja o strateškoj i ciljanoj komunikaciji i pravilima javnog nastupa. „Sudije i tužioci su pokazali veliku zainteresovanost i želju da poboljšaju svoja znanje i vještine iz ove oblasti. Naravno, dva dana su bila dovoljna da nauče osnovno, ali i da se dodatno zainteresuju za dalje usavršavanje. Vjerujemo da će sve ovo pomoći da i sudstvo u tužilaštvo na efikasan način komuniciraju sa svim javnostima a time da dodatno jačaju povjerenje građana u ove institucije“, ocijenio je Strugar.

Špiro Pavićević, sudija osnovnog suda u Kotoru, i jedan od učesnika treninga, navodi da je trening ispunio njegova očekivanja. „Popunili smo naše, dosta siromašno, znanje iz ove oblasti i mislim da bi ovakve treninge trebalo održavati češće, i to sa manje gradiva za jednu priliku kako bismo to gradivo bolje savladali. Malo smo zbunjeni, za ovaj prvi trening, jer nije isti kao stručni seminari na kojima smo učestvovali, ali već drugog dana se osjećamo sigurnijim i uspješnijim nego prvog dana“, dodao je on.

CGO Otvorena pravda trening

Učesnici treninga su saglasni da pravosuđe mora više i jasnije da komunicira sa javnošću, a pokazali su i visok stepen motivisanosti da svoje vještine u ovoj oblasti usavršavaju, uz napomenu da ovo zahtijeva kontinuirane programe i dosta praktičnih vježbi.

CGO je, u okviru projekta Otvorena pravda, nedavno sproveo i objavio istraživanje javnog mnjenja o transparentnosti pravosuđa a i nalazi tog istraživanja ukazuju na potrebu frekventnije i razumljivije komunikacije pravosuđa sa javnošću.

Projekat Otvorena pravda teži da doprinese jačanju povjerenja javnosti u pravosudne institucije Crne Gore i da unaprijedi saradnju pravosudnih institucija i medija. Takođe, cilj projekta je i povećanje transparentnosti rada pravosuđa i poštovanja odredbi etičkog kodeksa od strane nosilaca sudskih i tužilačkih funkcija.

Mira Popović, saradnica na programima