Obavještenje o produžetku roka za prijavu na javni poziv

Produžen rok za prijavu umjetnika i umjetnica na Javni poziv za učešće na regionalnoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

Rok za dostavljanje prijava na konkurs koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao u sklopu programa Smjestimo korupciju u muzej produžen je do 15.juna 2019, do 16h00, a sama kolonija će se okvirno održati od 2. do 5.jula 2019.

Više informacija je dostupno na linku za ovaj poziv.

Projekat SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.