Iskorak je kad Skupština ponišava sopstvene neustavne zakonske odredbe

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore o usvajanju  amandmana kojima se  službenicima u državnoj i lokalnoj administraciji vraćaju prava iz rada na način da im novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada neće zastarijevati. Takva neustavna ograničenja su bila uvedena 2018. izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o lokalnoj samoupravi.

Podsjećanja radi, CGO je 22.oktobra 2018. podnio Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ograničavaju novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada. U međuvremenu, krajem marta 2019, Vlada se izjasnila povodom ove naše inicijative ocjenjujući je neosnovanom, a suštinski stavljajući finansije ispred poštovanja jednakosti građana pred zakonom.

Ipak, raduje nas činjenica što je jedna opoziciona stranka prepoznala našu inicijativu kao prioritetnu temu za razmatranje i shodno istoj formulisala i predala amandmane.

CGO ne ulazi u motive vladajuće koalicije koja je nakon izdatog negativnog i paušalnog Mišljenja Vlade o CGO inicijativi, kroz poslaničko djelovanje u Skupštini Crne Gore, promijenila stav i usvojila prijedlog jedne opozicione partije. Cijenimo da je dobro što su neustavne odredbe poništene, bilo da je to išlo kroz proceduru koju smo mi pokrenuli pred Ustavnim sudom ili kroz amandmane Socijaldemokratske partije (SDP) u Skupštini.

Ovim je dokazana utemeljenost inicijative CGO-a i vraćena su ista prava koja imaju svi zapošljeni po osnovu rada i državnim službenicima i namještenicima. Međutim, izražavamo zabrinutost i da se radi o  trenutnim političkim dogovorima, odnosno da ovi amandmani neće imati dugoročan i stvaran efekat. Naime, po  saznanjima CGO-a tekućim izmjenama i dopunama Zakona o radu se planira ograničenje prava na novčano potraživanje iz rada i po osnovu rada. Nadamo se da će i ovo zainteresovani opozicioni poslanici budno ispratiti, na isti način reagovati i da će ponovo uspjeti ubijediti vladajuću većinu da to ne učini.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica