Edukacijom obrazovnog kadra o LGBT pravima do inkluzivnijeg rada sa učenicima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao trening za profesionalce iz oblasti obrazovanja „Prevencija i edukacija homofobije i transfobije u srednjim školama u Crnoj Gori“ u okviru projekta NE diskriminaciji, DA različitosti, koji realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

trening 1

Fokus treninga bio je na unaprijeđenju nivoa svijesti i znanja kod profesionalaca koji rade u oblasti obrazovanja, kao i osnaživanje njihove motivacije da dugoročno učestvuju u ostvarivanju i promociji ljudskih prava LGBT osoba u obrazovnom sistemu odnosno da budu dio kontinuiranog obrazovanja o ljudskim pravima LGBT osoba. Trening je koncipiran kao podrška profesionalcima kroz savjetovanje pedagoškom, nastavnom i upravnom osoblju srednjih škola za inkluzivan rad sa učenicima.

Željka Ćetković, saradnica na programima u CGO-u i koordinatorka projekta, podsjetila je na rezultate istraživanja CGO-a o stavovima javnog mnjenja o LGBT pravima koji su ukazali da skoro polovina građana smatra da se prava LGBT osoba u Crnoj Gori ne poštuju, ali i da tematika LGBT prava nije dovoljno zastupljena u javnom diskursu. „Međutim, ohrabruje nas pozitivan stav čak 73% građana da njihovo dijete prisustvuje naučnim predavanjima u vezi LGBT osoba. To nam je bio i podsticaj da organizujemo radionice u srednjim školama u Crnoj Gori o prevenciji i suzbijanju nasilja prema LGBT osobama“, navela je Ćetković. Prenoseći dio iskustava sa 11 radionica u 10 crnogorskih srednjih škola, Ćetković je kazala: „Prikupili smo zanimljiva saznanja o njihovoj percepciji LGBT osoba, diskriminaciji koju LGBT doživljavaju, ali i generalnim stavovima o LGBT pravima. Značajan dio tih stavova je pozitivan, vjerovatno izrečen i u želji da se da društveno poželjan odgovor i mišljenje. Zato nam je cilj da izazove sa kojima se LGBT osobe suočavaju pozicioniramo kao temu kroz nastavu i da učenici o tome razgovoraju sa svojim profesorima i pedagozima“, zaključila je ona.  

Radmila Stupar Đurišić, psihološkinja i trenerica na treningu, naglasila je da je “osnaživanje LGBT zajednice prouzrokovalo i da djeca, koja imaju svoje nedoumice oko polnog identiteta i svoje seksualnosti uopšte, bez straha postavljaju pitanja i odlučnije istrajavaju u dobijanju odgovora. Tu se javlja neophodnost obrazovanja ne samo roditelja i stručnjaka nego i nastavno-obrazovnog kadra u osnovnim i srednjim školama koji sa djecom provode značajni dio dana i u koje djeca imaju povjerenja. Djeci moramo dati jasne odgovore, bistre smjernice i stamenost da smo tu da ih podržimo znanjem, obrazovanjem i ljudskošću.

trening 2

Mladen Živković, profesor sociologije iz kotorske gimnazije i učesnik treninga, ocijenio je da je „potrebna edukacija nastavnog osoblja po pitanju seksualnosti“. On je podsjetio da pored sociologije, koja ovome prilazi problemski, postoji i predmet Zdravi stilovi života koji bi morao obuhvatiti pitanja koja se tiču roda, seksa i seksualnosti.Metode i način rada, ali i ambijent, su takvi da nam pomoć civilnog sektora treba, zbog toga što jednoj istoj problematici mi profesori pristupamo teorijski i kognitivno a partneri iz civilnog društva nam pružaju mogućnost i iskustvenog učenja“, istakao je Živković.

Adisa Malagić, profesorica sociologije iz gimnazije „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja, takođe, smatra da su ovi vidovi edukacije korisni, kako za učenike tako i za profesore. „I jedni i drugi nijesmo u dovoljno mjeri informisani o pravima LGBT osoba a upravo neinformisanost i neznanje vode ka predrasudama, stereotipima i diskriminaciji.“ Govoreći o saradnji sa CGO-om tokom održavanja radionice sa srednjoškolcima u gimnaziji u Pljevljima ona je naglasila da su „učenici koji su učestvovali na radionici CGO-a pozitivno reagovali na ovakav vid edukacije jer su je vidjeli kao potrebnu, a i na redovnim časovima i kroz druge vannastavne aktivnosti se o tome sve više priča.“

trening 3

Učesnici treninga su bili predstavnici dvanaest srednjih škola iz centralnog, južnog i sjevernog dijela Crne Gore, iz reda nastavnog, pedagoškog i upravnog osoblja školi. Oni su unaprijedili su svoja znanja iz oblasti osnovne terminologije vezane za aktivizam i ljudska prava LGBT osoba, zatim o specifičnostima, problemima i potrebama LGBT učenika/ca, kao i o uticaju različitih mišljenja i stavova o homoseksualnosti u srednjim školama na rad sa mladim LGBT osobama. U konačnici, učesnici treninga su kroz metod dijeljenja iskustava, interaktivne vježbe i diskusije usvajali nove pristupe i načine podrške LGBT učenicima.

Maja Marinović, asistentkinja na projektima