Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna – 28. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojime se pokušava suziti pravo građana i građanki na informacije, a suprotno Ustavu i međunarodnim standardima.

Crna Gora već neko vrijeme bilježi tendenciju smanjivanja stepena transparentnosti rada organa javnog sektora, što ima ograničavajući efekat i na kvalitet demokratizacije i evropeizacije društva. Novim prijedlogom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na koji je već argumentovano negativno reagovala zainteresovana javnost, ide se u krajnost koja može imati ozbiljne posljedice na učinkovitost rada civilnog društva i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Pravo na informaciju je jedno od Ustavom garantovanih prava i Vlada ne može to pravo poništavati nijednim zakonskim tekstom.

CGO - Predložene Vladine izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama poništavaju pravo javnosti da zna

Posebno nas brinu ovakvi prijedlozi izmjena zakona uoči izborne godine, a u očitoj namjeri da se suzi i prostor kontrole aktera koji izbornog procesa. To neće doprinijeti ni uspostavljanju potrebnog povjerenja građana i građanki u izborni sistem.

Već smo imali značajno smanjen obim infromacijakoje mogu biti dostupne javnosti izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama iz 2017Sada se ide i nekoliko koraka unazad kroz proširenje prostora i diskrecionih ovlašćenja da se spriječi pristup informacijama.

Suštinski, umjesto unaprijeđenja situacije pokušavaju se ozakoniti postojeće negativne prakse. Oglašavanje informacija tajnim, kao i smanjivanje dostupnosti broja onih dokumenata koji su od važnosti za javnost, ima za cilj da stimuliše netransparentnost i neodgovornost u radu organa koji su plaćeni novcem građana, na jednoj strani, i da sprječi kritički pristup i analizu rada tih istih organa i donosilaca odluka na različitim nivoima.

Nadležne institucije su odavno bile u obavezi da jačaju svoje kapacitete kako bi ažurno pružale tražene informacije, ali je to izostalo. Sada je na djelu zamjena teza kroz pokušaj uvođenja tzv. zaštite od zloupotrebe prava na pristup informacijama, a što nije ništa drugo nego pokušaj skrivanja onih informacija koje mogu doprinijeti otkrivanju nezakonitih i štetnih radnji u samim institucijama i voditi utvrđivanju odgovoronosti onih koji su ih sprovodili.

Stoga, CGO poziva Vladu da značajno revidira predloženi tekst izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama i usaglasi ga sa najboljim međunarodnim praksama. Na taj način, a ne samo ugodnom retorikom, može dokazati stepen privrženosti preuzetim međunarodnim obavezama, a posebno ovima na putu ka EU.

Međunarodni dan prava javnosti da zna ustanovljen je 2002. na zajedničkom sastanku predstavnika/ca uglavnom nevladinih organizacija u Sofiji, Bugarskoj. Danas se taj dan obilježava širom svijeta sa ciljem promocije prava na slobodan pristup informacijama, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, ali i da bi se podstakli građani/ke da koriste svoje pravo, a vlasti da budu transparentnije u radu.

Mira Popović, saradnica na programima