Podržana još tri antikoruptivna projekta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem trećeg poziva u okviru konkursa za podršku projektima.

CGO Smjestimo korupciju u muzej

Tako su danas podržani projekti pet organizacija:

  •  (Anti)KORUPTIVNO djelovanje u Crnoj Gori, koji sprovodi Politikon mreža u partnerstvu sa Mrežom za otvoreni dijalog i Institutom za poslovnu i finansijsku pismenost;
  • Učinjen čovjek – fenomen društveno prihvatljive korupcije kao dio našeg mentaliteta, koji sprovodi Centar za multimedijalnu produkciju (CEZAM)
  • Mediji protiv korupcije, koji sprovodi Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE).

Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon mreže, prilikom potpisivanja ugovora ocjenila je “da je ova podrška dragocjena kako bi se kroz partnerski odnos sa CGO-m slučajeve korupcije učinili vidljivijim, a takođe i unaprijedili mehanizme za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Najbitnije je da podstaknemo društvo da se što više uključi u sprovođenje antikoruptivnih mehanizama“.

Ovo je treći poziv CGO-a u okviru ovog programa a ove tri organizacije su podržane u zbirnom iznosu od 17,019.66 EUR. Ukupno planirana podrška u okviru ovog programa bila je 80, 000 EUR, a kroz prethodna dva konkursa je raspodijeljen iznos od 65, 645.63 EUR, čime je zbog kvaliteta podnešenih prijedloga projekta podržano i više nego što je inicijalno planirano.

CGO - Smjestimo korupciju u muzej

Program Smjestimo korupciju u muzej! ima za cilj doprinos smanjenju korupcije na lokalnom nivou i povećanje uključenosti građana i građanki Crne Gore u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Predviđeno je da se kroz neposrednu saradnju OCD, državnih institucija i građana/ki utiče na povećanje transparentnosti rada opština u Crnoj Gori, kao i na sprovođenje antikoruptivnih politika. Program Smjestimo korupciju u muzej! CGO sprovodi u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije, a uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.

Vasilije RADULOVIĆ, asistent na projektima