Ulaganje u toleranciju je ulaganje u stabilnost i budućnost

U susret Međunarodnom danu tolerancije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) upućuje poziv svim društvenim akterima, a prije svega donosiocima odluka, da se aktivnije posvete njegovanju i promociji tolerancije.

Medjunarodni dan tolerancije

Put do uspostavljanja društva tolerancije i ravnopravnosti je dug i zahtijeva mnogo truda i posvećenosti svih dijelova društva. Tolerancija je vrijednost koja se kontinuirano gradi sa osloncem na ljudska prava i slobode, a uvijek i lako može biti ugrožena. Pored zakona i institucija koje neposredno obezbjeđuju zaštitu prava, neophodno je i ulaganje u razvoj vaspitanja i obrazovanja novih generacija u duhu razumijevanja i tolerancije.

U tom kontekstu, podsjećamo da rezultati istraživanja stavova mladih pokazuju sve veću zatvorenost ove grupe prema razlikama u društvu i njihovo prihvatanje, sve veću socijalnu i etničku distancu i ukorijenjenost homofobije, tradicionalističkih i autoritarnih stavova kod mladih. Istraživanja opominju sa podacima da se trećina mladih ne bi družila sa romskom populacijom, i gotovo istim brojem onih koji nijesu otvoreni prema ideji druženja sa pripadnikom albanske etničke grupe. Na pitanje odnosa braka sa nekim pripadnicima pomenutih etničkih grupa, distanca „eksplodira“ u odnosu na Rome – za dvije trećine brak je neprihvatljiv, a slično je i sa Albancima. Jedna trećina mladih se protivi ideji o sklapanju braka sa Hrvatima, Bošnjacima.

Neadekvatno obrazovanje, kontaminirana javna retorika, višegodišnja ekonomska kriza i slaba perspektiva su glavni razlozi povećanja netolerancije kod mladih. Na podlogu neznanja i nerazumijevanja dolazi sloj ljutnje i razočarenja uslijed sve veće socijalne nejednakosti i nemogućnosti obezbijeđivanja dostojanstvenog života. Na tome lako rastu plodovi mržnje ka drugima i različitima kao osnova i za moguća ekstremna ponašanja.

Mehanizmi suprotstavljanja, prije svega kroz obrazovni sistem, oslabljeni su novim i najavljenim reformama. CGO cijeni da se danas u Crnoj Gori nedovoljno promišljeno i principijelno radi na promociji ovog važnog obrazovnog koncepta i njegove uloge u razvoju vrijednosti slobode i antidiskriminacije. Ukidanjem ili smanjivanjem društvenih predmeta (građanskog obrazovanja, istorije, sociologije i dr…) otvaraju se vrata neinstitucionalnom obrazovanju mladih od strane drugih društvenih elemenata. Time se slabi otpornost mladih prema narativu koji ugrožava toleranciju. CGO ukazuje i na potrebu još većeg broja dopunskih treninga za nastavni kadar u cilju njegovanja tolerancije i prepoznavanja ličnih i društvenih elemenata koji je mogu ugroziti.

Manjak tolerancije je društveni problem čije se posljedice osjećaju u širokom spektru društveno-političkog života u Crnoj Gori. Društvo koje se aktivno zalaže i ulaže u toleranciju ulaže u svoju stabilnost i budućnost.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je 1996. pozvala države članice da obilježe Međunarodni dan tolerancije 16. novembra. Države članice UN su 16. novembra 1995. godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije.

Maja MARINOVIĆ, asistentkinja na projektima