Škrelja da hitno pokrene izbor novog predsjednika DIK-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Luiđa Škrelju, predsjednika Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore da neodložno, na osnovu člana 62 stav 4 Poslovnika, sazove sjednicu Odbora radi raspisivanja konkursa za predsjednika Državne izborne komisije (DIK).

Podsjećamo da je Đorđije Vukčević, predsjednik DIK-a, po sopstvenom kazivanju, Skupštinu još u oktobru 2019. godine obavijestio o činjenici da 17. januara 2020. puni 67 godina. Osim toga, ova činjenica je bila poznata poslanicima i prilikom predlaganja Vukčevića za predsjednika DIK-a u Administrativnom odboru.

Kako puna tri mjeseca Administrativni odbor nije uradio ništa u vezi sa ovim pitanjem, krajnje je vrijeme da se konačno raspiše konkurs jer danas aktuelnom predsjedniku DIK-a po sili zakona mandat mora prestati.

Procedura izbora predsjednika DIK-a iziskuje određeni protok vremena (trajanje konkursa, prijedlog i imenovanje). Na osnovu toga možemo konstatovati da je Administrativni odbor već u docnji sa raspisivanjem konkursa, što vodi situaciji da institucija koja je nadležna za sprovođenje izbora u izbornoj godini određeni vremenski period nema predsjednika.

Moramo napomenuti da zabrinjavaju javna objašnjenja Vukčevića da na funkciji predsjednika može ostati do daljnjeg. Ovo tim prije što smo relativno skoro imali istovjetnu situaciju sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, kojeg takođe bira Skupština, a u kojem slučaju odlazeći zaštitnik, Šućko Baković, nije na funkciji čekao izbor novog nego je shodno zakonu otišao kad je stekao uslov za starosnu penziju.

Dodatnoj konfuziji u kojoj se javnost našla, doprinose upravo najodgovorniji akteri sprovođenja izbornog procesa, što potvrđuje i dijametralno suprotan stav predsjednika Administrativnog odbora Luiđa Škrelje. On je najavio raspisivanje konkursa, ali i predvidio trajanje postupka izbora novog predsjednika DIK-a što je nemoguće. Po svemu sudeći, proizvod neodgovornog ponašanja nadležnih subjekata biće v.d. stanje u DIK-u nekoliko mjeseci prije izbora.

CGO poziva i poslaničke klubove  i poslanike da reaguju i da u okviru svojih nadležnosti  zaštite zakonitost i legimitet procesa a što uključuje hitno raspisivanje konkursa od strane Administrativnog odbora kako bi se se umanjile štetne posljedice koje ova situacija može izazvati u izbornoj godini.

Vasilije Radulović, saradnik na programima