Kršenje evropskih standarda u oblasti slobode izražavanja usporava put države u EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava duboku zabrinutost zbog pokretanja prekršajnog postupka protiv građanina Milije Goranovića, zbog objavljenog komentara na Facebook profilu prema direktoru Uprave policije, Veselinu Veljoviću, a naročito jer je nadležni sud za prekršaje izrekao sankciju u ovom slučaju.

Iako Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda propisuje minimum prava i sloboda čije poštovanje mora obezbijediti svaka potpisnica, ovaj primjer pokazuje da Crna Gora, ni šesnaest godina od kad primjenjuje Konvenciju, nije dostigla taj minimum standarda.

Konkretan slučaj predstavlja ograničenje slobode izražavanja zaštićeno članom 10 Konvencije, pa je bilo neophodno primijeniti tzv. trodijelni test iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, a koji zahtijeva sprovođenje procjene legalnosti, legitimnosti i neophodnosti u demokratskom društvu ovakvog ograničenja. U skladu sa praksom Suda u Strazburu bilo je neophodno utvrditi i da li se ovdje radi o vrijednosnim sudovima ili činjeničnim izjavama, te primijeniti standarde koji zahtijevaju značajno veću toleranciju javnih funkcionera na izgovorenu riječ u odnosu na privatna lica.

Činjenica da je sve ovo izostalo u konkretnom slučaju ukazuje na neophodnost edukacije policijskih službenika, a naročito nosilaca pravosudnih funkcija u pogledu poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

CGO ne afirmiše uvrijedljiv govor u javnom diskursu, niti smatra da je to adekvatan način za iznošenje kritike. Međutim, cijenimo da je represivna reakcija državnih organa, u konkretnom slučaju, zapravo društveno opasnija od same uvrede koja je iznijeta.

CGO podsjeća da Crna Gora bilježi već neko vrijeme regresiju u procesu evropeizacije i demokratizacije, kao i da svi relevantni međunarodni izvještaji apostrofiraju izazove u slobodi medija i izražavanja. Krajnje je vrijeme da crnogorske vlasti ozbiljno shvate da ovakvim pristupom usporavaju put države u EU, a što je važnije ovim se nastavlja urušavanje ionako slabog sistema vladavine prava kroz (in)direktne uticaje na pravosudni sistem i selektivnu primjenu zakona.

 

Maja Marinović, saradnica na programima