Škola omladinskog aktivizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
raspisuje OGLAS za polaznike/ce

ŠKOLE OMLADINSKOG AKTIVIZMA
– škole za izučavanje aktivizma od teorije do prakse –

Ako si srednjoškolac/ka i želiš da budeš aktivan građanin/ka, da promovišeš demokratske vrijednosti, proširiš znanja i razmijeniš iskustva sa mladima iz Crne Gore koji su kao i ti spremni da izraze svoje stav i da učestvuju u rješavanju problema, onda je Škola omladinskog aktivizma program za tebe!

Reaktivator

Cilj Škole omladinskog aktivizma je da unaprijedi razumijevanje principa građanstva i građanskog aktivizma kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i vještine za učešće u procesima kreiranja politika i donošenja odluka koje su od direktnog značaja za njih.

Škola omladinskog aktivizma pruža mladima mogućnost da kroz intenzivan i dinamičan četvorodnevni program koji uključuje predavanja, radionice, simulacije, projekcije filmova i posjete institucijama uče o otvorenom društvu i društvenima promjenama. Obrađivaćemo koncepte građanina, demokratije, tolerancije, aktivizma i javnih politika, učićemo kako da pozicioniramo pitanja od značaja za mlade i kako mladi mogu da se bore za svoje mjesto u društvu,  vježbaćemo načine komunikacije i odnosa sa javnošću, kao i zagovaranja za ljudska prava.

Nakon završene Škole učesnici/e dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. Dodatno, učesnici/e Škole će biti osnaženi da vlastite ideje pretoče u konkretne akcije usmjerene na promociju omladinskog aktivizma i volonterizma kao modela za učešće u procesima donošenja odluka.

Ko može da se prijavi za Školu omladinskog aktivizma?

Redovni učenici/ce srednjih škola sa područja cijele Crne Gore.

Kako se prijaviti za Školu omladinskog aktivizma?

Popunjavanjem prijave i slanjem iste na e-mail adresu info@cgo-cce.org sa naznakom „Za Školu omladinskog aktivizma”.

Rok za slanje prijava je 21. februar 2020. do ponoći!

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na info@cgo-cce.org ili na broj telefona 020 228 479.

Škola omladinskog aktivizma je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program snosi CGO, kroz projekat (RE)aktivator koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih.