Konkurs za obuku o medijskoj pismenosti, finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama

Centar za građansko obrazovanje (CGO), B Film Montenegro, fondacija SHARE i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost raspisuju

 KONKURS
za obuku o medijskoj pismenosti, finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama

Konkurs je otvoren za sve novinare/ke lokalnih medija u Crnoj Gori koji su zainteresovani sa sticanje novih znanja i vještina koje bi kasnije primjenjivali u novinarskoj profesiji. Obuka je organizovana kroz dva vezana treninga.

Podrska-lokalnim-medijima-3

Trening o medijskoj pismenosti nudi širok spektar teorijskih i praktičnih znanja o medijskoj pismenosti, zakonodavnom okviru koji reguliše ovu oblast, kao i slobodi izražavanja na internetu. Takođe, trening će obuhvatiti i specifične oblasti poput informacione privatnosti i digitalne bezbjednosti, nevidljivih infrastruktura interneta, metapodataka elektronskih komunikacija, izbornih kampanja na internetu, Facebook algoritama, procesa iskorišćavanja privatnih podataka, skrivenih oblika rada, ekonomije nadzora i algoritama sajber-forenzičke metode, analize i vizuelizacije velike količine podataka. Treneri su eksperti fondacije SHARE iz Beograda. Trening će održati 14. i 15. marta 2020. na jugu Crne Gore.

Trening o finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama ima fokus na unaprjeđenju finansijske pismenosti kroz učenje o „čitanju“ finansijskih izvještaja, zapisa, revizorskih izvještaja, procedura javnih nabavki i novčanih tokova za potrebe kreiranja novinarskih sadržaja zasnovanih na činjenicama i razumijevanju složene finansijske dokumentacije. To uključuje i osnove planiranja i kreiranja budžeta, sprovođenje i izvještavanje, specifična znanjima o odnosu finansija i socijalne ekonomije sa nizom primjera iz crnogorske svakodnevnice. Treneri su eksperti Instituta za poslovnu i finansijsku pismenost iz Podgorice. Trening će održati 21. i 22. marta 2020. na sjeveru Crne Gore.

Sve troškove učešća na treningu (prevoz, smještaj, hrana, materijali) pokriva organizator.

Prijave (CV sa kontakt podacima) se šalju najkasnije do 6. marta 2020, do 13h, elektronskom poštom na info@cgo-cce.org i sa naznakom Prijava – Treninzi – Priče iz prve ruke – IME PREZIME.

Svi koji se prijave biće informisani o ishodu konkursa, nezavisno od toga da li su primljeni ili ne.

konkursObuke o medijskoj pismenosti i finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama se organizuju u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, koji sprovode B film Montenegro, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Share fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.