Učenjem o ljudskim pravima protiv diskriminacije

Od 13. do 16. februara 2020. godine, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, organizovao rad XXIV generacije Škole ljudskih prava koju je uspješno završilo 29 srednjoškolaca/ki iz 13 crnogorskih opština.

skola ljudskih prava

Četvorodnevno interaktivno učenje o ljudskim pravima imalo je za cilj da približi srednjoškolcima/kama koncept ljudskih prava, istorijat i razvoj ljudskih prava, mehanizme za zaštitu od diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava, značaj kulture ljudskih prava, principe demokratije i tolerancije, ali i da doprinese izgradnji njihovih vještina za aktivno učešća u promociji i zagovaranju ljudskih prava u sredinama u kojima žive i u školama u kojima stiču formalno obrazovanje. Pored opšteg okvira ljudskih prava, program XXIV Škole ljudskih prava u fokus je stavio prava marginalizovanih grupa, poput prava LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, prava žena, ali i teme kao što su antifašizam, prevencija radikalizacije i adresiranje vršnjačkog nasilja. Rad se odvijao kroz kombinaciju predavanja, radionica, projekcija filmova, „žive biblioteke“, grupnih vježbi, debata i zajedničkih diskusija.

Predavačica na Školi ljudskih prava i savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Milena Krsmanović, naglasila je značaj rada sa srednjoškolcima. „Dragocjeno je što CGO kroz edukativne i druge aktivnosti nastoji da mladi sazrijevaju u ambijentu građanskog drustva koje je netolerantno na diskriminaciju i kršenja ljudskih prava. A srednjoškolci su ti koji mogu revnosno i snažno zagovarati prava ranjivih društvenih grupa, među kojima oni dobro prepoznaju LGBT zajednicu, Rome, osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja,“ ocijenila je ona. „Posebno raduje saznanje da polaznici Škole prepoznaju i instituciju Zaštitnika ljudskih prava kao važnu kariku u sistemu zaštite i promocije ljudskih prava,“ kazala je Krsmanović koja je imala predavanje o mehanizmima zaštite ljudskih prava.

skola ljudskih prava

Predavač na Školi ljudskih prava i omladinski edukator Miloš Knežević ocjenjuje da „o značaju i kvalitetu same Škole ljudskih prava dovoljno govori činjenica da je to jedan od najduže trajućih programa neformalnog obrazovanja za mlade, koji ih uči ne samo standardima u oblasti ljudskih prava, već i njihovoj primjeni i borbi za ista u svakodnevnom životu“. On je naglasio i ukupni značaj neformalnih programa za mlade. „Dodatna vrijednost ovog programa je i ta da mladi nemaju prilike da kroz formalni obrazovni sistem sveobuhvatno uče o ovim temama. Stoga ih treba ohrabrivati da se što više uključuju u ove i slične programe koji će ih podstaći da kritički promatraju stvarnost oko sebe,“ zaključuje on.

Predavačica na Školi ljudskih prava i borkinja za ljudska prava iz NVO Juventas, Hana Konatar, se osvrnula i na svoj ljudskopravaški angažman kojem je svojevremeno impuls dala i Škola ljudskih prava CGO-a. „Na ovoj Školi ljudskih prava sam imala priliku da razgovaram sa 29 učenika i učenica iz različitih regija Crne Gore. Prije šest godina sam bila i sama učesnica Škole ljudskih prava, a danas sam u ulozi edukatorke, i sa zadovoljstvm dijelim veliko iskustvo obilježeno značajnim preokretima u mom životu koji su me promijenili. Danas sam se susrela sa mladima koji su bili otvoreni da saznaju više o ljudskim različitostima, kao i da te različitosti razumiju i prihvate kao vrijednost otvorenog društva,“ rekla je Konatar.

skola ljudskih prava

Predavači i radioničari Škole ljudskih prava XXIV bili su aktivisti i stručnjaci za ljudska prava, ali i pripadnici marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, a učesnici/ce su bili iz srednjih škola iz 13 gradova Crne Gore: Pljevlja, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Plužine, Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Nikšić, Cetinje, Danilovgrad i Podgorica. XXIV generaciju Škole ljudskih prava uspješno su završili: Anastasija Ulniković, Andrea Gačević, Anes Krcić, Anja Radovanović, Belma Murić, Viktorija Samardžić, Davud Agović, Damir Crnovršanin, Željko Marković, Imar Srna, Ina Cicović, Irina Vukadinović, Ismail Aljošević, Jelena Mitrić, Katja Radovanović, Konstantin Vukić, Kristina Krivokapić, Luka Miranović, Marko Bolević, Milica Pejić, Milica Radeč, Nemanja Čabarkapa, Nikolina Barać, Pajo Vasović, Petar Nedić, Sofija Knežević, Sulejman Purišić, Halil Musić i Husein Bralić.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo