Ubrzajmo rodnu ravnopravnost kroz film

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta „UBRZAJMO rodnu ravnopravnost!“, organizovao drugu Putujuću fabriku filma sa projekcijama filmova i pratećim diskusijama u pet crnogorskih srednjih škola u periodu od 5. do 26. februara 2020, a sa ciljem razbijanja stereotipa i afirmacije rodne ravnopravnosti.

Ubrzajmo rodnu ravnopravnost

Pitanje rodne ravnopravnosti i rodnog nasilja još uvijek sporadično dobija na značaju u crnogorskom javnom diskursu, kao na primjer u vrijeme donošenja Istanbulske konvencije i njene ratifikacije u Crnoj Gori. Međutim, i pored napora velikog broja sjajnih ženskih nevladinih organizacija i dalje ostaje zahtijeva širu podršku i dijapazon različitih pristupa brojnih aktera kako bi bilo adekvatno pozicionirano.

U okviru Putujuće fabrike filma, prikazana su dva filma koja su adresirala ženska prava i žene u različitim životnim situacijama, prenoseći snažne poruke kroz potresne priče o ženama koje se bore za prava koja im pripadaju – „Noćna sesija“, i „Dnevni otpust“. Ti filmovi su crnogorsku premijeru imali na X Crnogorskom festivalu filma UBZAJ 2019  Njih je gledalo i o njima kroz prizmu rodne ravnopravnosti diskutovalo 180 srednjoškolaca iz Srednje mješovite škole „Andrijevica“, Srednje mješovite škole ,,Bećo Bašić“ u Plavu, Srednje ekonomsko ugostiteljske škole u Baru, Gimnazije ,,Slobodan Škerović“ u Podgorici i Srednje mješovite škole „Golubovci“.

Ubrzajmo rodnu ravnopravnost

Projekat UBRZAJMO rodnu ravnopravnost! ima za cilj da utiče na unaprijeđenje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti i neophodnosti borbe protiv rodnog nasilja, a kroz jedan kreativan koncept koji nudi Festival UBRZAJ. Projekat je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava u CGO-u