Novi direktor ASK-a treba da bude izabran u transparentnom i efikasnom postupku

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je, juče po drugi put, Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije zahtjev za obezbjeđenje transparentnosti 17. sjednice Savjeta ASK-a zakazane za ponedjeljak, 30.3.2020.godine, ali i efikasnosti u odlučivanju izbora novog direktora.

CGO je i ranije podnio isti zahtjev Savjetu za sjednicu koja je trebalo da se održi  24.3.2020. godine, a koja je bila odložena. Po dostupnim informacijama ni tada taj zahtjev nije bio uvažen.

CGO cijeni da Savjet ASK-a ima mogućnosti da, koristeći brojna i lako dostupna sredstva moderne tehnologije, i u okviru mjera koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti uslijed okolnosti izazvanih epidemijom COVID19, obezbijedi direktan video i audio prenos sjednice putem interneta i na taj način osigura javnost svog rada.

Veoma je važno da institucije ne zloupotrijevljavaju propisane mjere zaštite od COVID19 radi sužavanja javnosti svog rada, a posebno kada se radi o ključnim pitanjima iz zakonom propisanih nadležnosti. Član 3 stav 1 Poslovnika o radu Savjeta ASK-a propisuje javnost rada ovog tijela. Na navedenoj sjednici biće obavljeni razgovori sa potencijalnim budućim direktorom ASK-a. CGO vjeruje i da niti jedan od prijavljenih kanidata ne želi da, ukoliko bude izabran, mandat započne sa hipotekom da je biran na “tajnoj” sjednici Savjeta ASK-a.

Takođe, CGO je po drugi put predložio Savjetu Agencije da na istoj sjednici, a nakon sprovedenih intervjua sa kandidatima, donese i odluku o izboru direktora ASK-a. Nema potrebe da se u ovim uslovima Savjet sastaje više puta oko istog pitanja, upravo imajući u vidu stroge, ali neophodne, mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Na ovaj način bi se doprinijelo neophodnoj efikasnosti postupka.

Iz objavljene informacije na sajtu ASK-a, jasno je da Savjet nije uvažio naše zahtijeve. Ukoliko Savjet nastavi insistirati na ovom vidu netransparentnog i neefikasnog pristupa, pozivamo članove Savjeta da javnosti pojedinačno obrazlože razloge za takvu odluku.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica