Studenti treba da se bore za sebe i svoju budućnost u Crnoj Gori

Povodom 4.aprila – Dana studenata, Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva crnogorske studente da budu aktivniji u osvajanju sopstvenih studentskih prava, a posljedično i boljih uslova za kreiranje svoje budućnosti u Crnoj Gori.

Studenti treba da se bore za sebe i svoju budućnost u Crnoj Gori

Iako brojna, studentska populacija, koju danas čini oko 25,000 studenata na crnogorskim univerzitetima, ostaje nedovoljno vidljiva i aktivna u crnogorskom društvu. To je naglašeno i kad je riječ o bazičnim studentskim pravima, a što ilustruje i nedovoljna agilnost da i u trenutnoj situaciji, pandemije novog korona virusa, studenti utiču na svoje matične univerzitete i profesore da ulože veći napor kako bi im se osigurao kontinuitet u radu fakultetskih jedinica i određeni nivo kvaliteta nastave u danima učenja od kuće. Ne mali broj studenata se ovih dana javljao CGO-a sa navodima da online nastava nije organizovana na odgovarajući način niti unificirana po fakultetskim jedinicama.

Dodatno, na crnogorskim univerzitetima i dalje radi dio akademskog osoblja sa sumnjivim referencama a koji ne mogu biti uzor mladima, niti kreirati neophodnu kritičku svijest u visokom obrazovanju i nauci.

Studentski glas se slabo čuje čuje kad je riječ o ovim pitanjima iako je to presudno važno za kvalitet njihovih studija i snagu diplome koju će dobiti nakon završetka.

Prema nalazima CGO-a za potrebe „Studije o mladima u Crnoj Gori 2018/2019“mladi su polovično zadovoljni kvalitetom obrazovnog sistema, a značajan broj njih (62,91%) je uvjeren u potpunosti u postojanje slučajeva korupcije u obrazovanju.  U međuvremenu, kontinuirano raste broj mladih koji žele da napuste Crnu Goru, što zabrinjava jer izgleda da mladi bez borbe odustaju od budućnosti u Crnoj Gori.

I pored retoričke želje crnogorskih vlasti da zadrže mlade svršene visokoškolce i da se oni vrate nakon obrazovanja u inostranstvu, činjenica je da nema razvijenog sistemskog ni strateškog pristupa tom pitanju, ali više ni inicijative samih studenata da se na tome više radi.

Stoga, CGO poziva studentske organizacije i studente da javno otvorenije i konkretnije pričaju o problemima sa kojima se suočavaju, kao i da predlože načine na koji se ti problemi mogu prevazilaziti, jer ako se student samo ne bore aktivnije za sebe i svoju budućnost u Crnoj Gori neće to niko drugi činiti za njih.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica