KONKURS – za podršku projektima lokalnih medija u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

u okviru projekta „PODRŠKA LOKALNIM MEDIJIMA – PRIČE IZ PRVE RUKE! “ raspisuje

KONKURS

za podršku projektima lokalnih medija u Crnoj Gori

Podrska lokalnim medijima


Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinesu unaprijeđenju medijske pismenosti i istraživačkog novinarstva na lokalnom nivou, možete dostaviti do 7. jula 2020 do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorski mediji sa lokalnog nivoa koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • imaju status pravnog lica (javni lokalni servis ili privatni lokalni medij);
  • registrovani su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • imaju sjedište u Crnoj Gori i javno dostupnu upravljačku i uredničku strukturu;
  • direktno su odgovorni za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerom (ukoliko su predviđeni projektom).

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular i Prijedlog budžeta. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte Vodič.

Za lokalne medije čiji projekti budu podržani, pripremljen je program jačanja kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove projekte u skladu sa evropskim pravilima, kao i obezbjeđivanje kontinuirane pravne i etičke ekspertize i savjeta za usklađenost priloga sa postojećim zakonodavnim okvirom i Kodeksom novinara Crne Gore tokom trajanja projekata.

Prijedloge projekata i ostale konkursom zahtjevane dokumente u štampanoj verziji slati isključivo poštom na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 III/6, 81 000 Podgorica, i sa naznakom – Za konkurs „PODRŠKA LOKALNIM MEDIJIMA – PRIČE IZ PRVE RUKE”. Elektronsku verziju slati isključivo na email info@cgo-cce.org. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@cgo-cce.org, najkasnije do 25. juna 2020.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 7. jul 2020. do 16h00.

CGO je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 50,000 EUR, pri čemu je minimalni iznos po odobrenom projektu 5,000 EUR, a maksimalni 15,000 EUR.

Napomena: Lokalni mediji koji su već korisnici sredstava u okviru Programa medijskog profesionalizma (Media professionalism programme 2018 – Civil Society Facility Media EuropeAid/164631/DD/ACT/ME) nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Ovo ograničenje se odnosi na lokalne medije koje su koordinatori/nosioci projekata, kao i na lokalne medije koji su partneri.

Projekat „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, sprovode B film Montenegro, Centar za građansko obrazovanje (CGO), SHARE fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.