Složni za svoje nadoknade

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je Državnoj izbornoj komisiji (DIK) inicijativu za stavljanje van snage Odluke o utvrđivanju naknada za rad u Državnoj izbornoj komisiji, koju je DIK donio dana 1.jula 2020.godine, jer određene odredbe te Odluke nisu u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlednih u javnom sektoru.

Naime, članom 7 te Odluke propisuje se naknada za rad u Komisiji od dana raspisivanja izbora do dana uvrđivanja konačnih rezultata izbora koja iznosi dvije i po prosječne zarade, odnosno po 1, 250 EUR dodatno. Pravo na ovu naknadu imaju i predsjednik i sekretar, odnosno profesionalno zapošljena lica, što se direktno kosi sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a koji članom 26 decidno propisuje ograničenja u pogledu ostvarivanja naknada.

Problematični su i članovi 5 i 6 navedene Odluke kojima se uvrđuje naknada za prisustvo sjednicama stalnim članovima DIK-a. Uzimajući u obzir da su oni za svoj rad u Komisiji plaćeni fiksnom nadoknadom od 300 eura, nema razloga za utvrđivanje dodatne nadoknade od 20% obračunske vrijednosti koeficijenta za prisustvo svakoj sjednici. Članom 7 Poslovnika Državne izborne komisije propisano je da Komisija radi i odlučuje na sjednici, tako da se može zaključiti da DIK nagrađuje članove Komisije za obavljanje posla koji je njihova zakonska obaveza, ali im istovremeno ne oduzima sredstva u periodima kada nema izbora niti sjednica.

Takođe, u širem kontekstu, uprkos činjenici da su plate značajno smanjene najvišim rukovodiocima u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlati, DIK određuje nadoknade rukovodiocima i stalnim članovima u mjesečnom iznosu od dvije i po prosječne plate, ponašajući se na taj način kao da je stanje redovno i kao da ta institucija ne pripada organima javnog sektora koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Neobično je i da na ovo nijesu ukazali i članovi DIK-a koji dolaze iz Vlade i Skupštine (generalni sekretari Vlade i Skupštine), ali i svi ostali članovi iz političkih partija i NVO sektora. Ovako se šalje poruka da su uprkos svim razlikama vrlo složni kad je riječ o nadoknadama, pa čak i kad je upitna zakonitost ili opravdanost tih nadoknada.

Ukoliko DIK ne stavi van snage spornu Odluku, CGO će se obratiti i nadležnom Ministarstvu finansija da preko budžetskog inspektora izvrši inspekcijski nadzor, shodno Zakonu o zaradama u javnom sektoru.

Vasilije Radulović, saradnik na programima